Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 28 i Aktiespararen Nr 11 2007

TEKNISK ANALYS 2003 2004 2005 2006 2007 Välj ett enklare och billigare sätt att spara OMXS 30index kan påbörja en ny uppgång till motståndet runt 1 400. Men det finns också en pessimistisk tolkning. Flytta dina fonder till Aktiedirekt! www.aktiedirekt.se Höjd risk efter rekyl Den kraftiga rekylen på Stockholmsbörsen kan ses som både ett hot och en möjlighet. Trendanalysen indikerar köpläge, men det finns också svaga indikationer på att börstrenden kan vara på väg att vända nedåt. De senaste månaderna har svängningarna i OMXS 30-index ökat, vilket tyder på större osäkerhet än tidigare om börsens framtida riktning. Risknivån har höjts ytterligare efter den kraftiga börsrekylen under rapportsäsongen i oktober, men indexfallet kan ses som både ett hot och en möjlighet. Det starkaste argumentet för en fortsatt börsuppgång är att den stigande primärtrenden är intakt. Utifrån denna tolkning betraktas börsrekylen som en tillfällig svacka i en positiv marknad. Detta argument får också stöd av säsongmönstret, som talar för en positiv avslutning på börsåret. Enligt trendanalysen kan vi förvänta oss att OMXS 30-index påbörjar en ny uppgångsfas till primärtrendens motståndslinje, i trakterna av 1 400-nivån. I ett första steg kan index förväntas stiga till något av motstånden vid 1 228 eller 1 290. Det finns utrymme även för en pessimistisk tolkning, som de allt lägre toppnoteringarna i OMXS 30-index de senaste månaderna indikerar. Toppnoteringen i oktober ligger 3,5 procent under toppen i juli på 1 321, vilket kan ses som en förvarning om att börstrenden är på väg att vända nedåt. En negativ trend skulle i första hand kunna ge utrymme för ett indexfall till 1 080-nivån, men detta scenario aktualiseras först om OMXS 30-index bryter primärtrendens stödlinje vid 1 138-nivån. Enligt den tekniska analysen finns även skäl att följa utvecklingen för Nasdaq kompositindex och dollarkursen, som kan ge en indikation om vart börstrenden är på väg. Trenden för Nasdaqs index pekar visserligen uppåt på både kort och lång sikt, men indexet befinner sig vid primärtrendens motståndslinje vid 2 850, vilket ökar risken för rekyler. Framför allt finns det skäl att bevaka stödet vid 2 600-nivån, eftersom en rekyl förbi denna nivå utlöser en säljsignal som kan smitta av sig till Stockholm. Den svaga dollarkursen är också ett potentiellt hot mot tillväxten och fortsatt börsuppgång. I början av oktober visade USA-dollarn svaghet genom att bryta stödet vid 6,50 kronor. Genombrottet förstärker den negativa trenden, som i första hand öppnar vägen för ett fortsatt fall till 6,20 kronor. För teknisk analys på bolagsnivå ­ läs Aktiespararnas nyhetsbrev som ges ut på onsdagar. Anmäl dig på: www.aktiespararna.se TOMAS TROCMÉ Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. 28 Nummer 11, 2007

Sid 27 - värderat Intrum räkningar uppgår värdet av den totala marknad som finns utanför   Sid 29 - Hela denna sida är en annons Gröna aktier Målsättning: dubbel vinst, miljöförbättring  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se