Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 26 i Aktiespararen Nr 11 2007

HITTA KURSVINNARE: Intrum Justitia Ny VD lyfter högt Kredithanteringsmarknaden växer i Europa, där Intrum Justitia är den ledande aktören. Branschen präglas av avregleringar, ökad skuldsättning bland konsumenter samt större acceptans för utkontraktering. Aktien är dock relativt högt värderad relativt sin framtida vinsttillväxt, men kurstrenden är positiv. hög kvalitet i samarbete med såväl kunder som betalningsskyldiga. Genom en kombinerad paneuropeisk täckning och lokal expertis erbjuds kunderna ett unikt koncept. Målet är att hjälpa kunder att förbättra sina kassaflöden och öka lönsamheten. Under 2006 kom större delen av koncernens intäkter från tjänster som utförs på uppdragsbasis. Intäkterna från inkassoavgifter och provisioner på inkasserat belopp uppgick till 84 procent av den totala omsättningen samt 89 procent under första halvan av 2007. Intäkterna från egna portföljer med avskrivna fordringar uppgick till 13 procent och 17 procent för 2006 respektive första halvåret 2007. (Negativa elimineringar av interntransaktioner förklarar att procenttalet överstiger 100 för första halvåret 2007.) att energi och vatten förväntas öka framöver, eftersom fler avregleringar sker samt att acceptansen för att använda externa aktörer som Intrum Justitia har ökat. Drygt 85 procent av Intrum Justitias kunder förnyar sina avtal när dessa löper ut. De 150 största kunderna stod under 2006 för 42 procent av koncernens intäkter. Marknaden för kredithantering genomgår för närvarande en löpande förändring. I dag finns två viktiga utvecklingstrender som i hög grad påverkar marknaden. Den ena är att kredithantering (som av tradition hanterats internt i företagen) i allt högre grad utförs av professionella bolag som Intrum Justitia. Den andra visar generellt ökande betalningsförseningar, vilket tvingar företagen att finansiera ytterligare krediter. Enligt Intrum Justitias uppskattning sköts i genomsnitt runt 10 procent av den europeiska kredithanteringsmarknaden av externa företag, med stora skillnader mellan olika länder. Generellt sett är länder i nordvästra Europa mer mogna än annorstädes och anlitar ofta externa specialister, som Intrum Justitia. Marknaderna i södra Europa präglas av en lägre grad av utkontraktering och större betalningsrisker än i norr. Enligt Intrum Justitias egna be- Läs mer på nätet www.hittakursvinnare.se Intrum Justitia är Europas ledande aktör inom kredithantering, med ett komplett tjänsteerbjudande riktat till företag och myndigheter. Bolaget grundades i Sverige 1923 och har i dag fler än 90 000 kunder och omkring 2 900 anställda på 24 marknader. Bolagets tjänster omfattar en lång kedja av olika kredithanteringar, från kreditinformation och fakturering till reskontratjänster, påminnelser och inkasso samt bevakning och inkassering av avskrivna fordringar. Företaget arbetar även med köp av avskrivna fordringar samt vissa specialtjänster kopplade till kredithantering. Strategin är att företaget ska verka på varje lokal marknad och erbjuda effektiva tjänster med Avgifter och kostnader som tas ut i kredithanteringsprocessen varierar mellan olika länder. I södra Europa är provisionernas andel av intäkterna större än i övriga Europa. I norr utgör avgifter från kunder och betalningsskyldiga en större andel. De största branscherna för bolaget är bank, finans, telekommunikation samt energi och vatten. Bolaget bedömer 1. Intrum Justitia, veckodiagram 2. Omsättning 2002­2006 Miljoner kronor Motståndslinje Stödlinje Långsiktigt stigande trendkanal Intrum Justitias aktie har legat i en positiv trendkanal sedan slutet av 2004. Den är dock högt värderad, och ett brott ur trendkanalen nedåt ger aktien säljsignal. Omsättningen i Intrum Justitia ökade markant under 2006, bland annat beroende på att en allt större andel företag lägger ut sin kredithantering på entreprenad. 26 Nummer 11, 2007

Sid 25 - Av tillväxten var 7 procentenheter organisk. Korrigerat för engångsposter ökade   Sid 27 - värderat Intrum räkningar uppgår värdet av den totala marknad som finns utanför  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se