Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 25 i Aktiespararen Nr 11 2007

Av tillväxten var 7 procentenheter organisk. Korrigerat för engångsposter ökade rörelseresultatet med 63 procent, samtidigt som marginalen steg från 3,7 till 4,9 procent. Tidigare förlustbolag inom Electronics vände till vinst. Förvärv, högre omsättning och förbättrade marginaler lyfte resultatet i Mechatronics, medan förvärv och omstruktureringar lyfte resultatet i Communications. Hur gick det sedan ? Hur har det gått för de aktier som Aktiespararen analyserade för ett år sedan? Här redovisas i korthet vad vi skrev i novembernumret 2006. Börsindex, inklusive utdelningar, steg under perioden med 14,7 procent. Telia Sonera Lagercrantz har två finansiella mål, dels att nå en genomsnittlig resultattillväxt på 15 procent per år under en konjunkturcykel, dels en avkastning på eget kapital på minst 25 procent. Under de tre senaste åren har resultatet ökat väsentligt snabbare än 15 procent, och enligt Aktiespararens beräkningar blir det så även innevarande år. Avkastningsmålet känns betydligt mer avlägset. Under högkonjunkturåret 2006/2007 uppgick avkastningen till 16 procent. I fjol gjorde Lagercrantz en vinst på 2,75 kronor per aktie. Efter årets första kvartal uppgår vinsten på rullande tolv månader till 2,91 kronor per aktie. Lagercrantz har historiskt haft ett stort konjunkturberoende. Enligt vår bedömning ligger den organiska tillväxten i intervallet 3­6 procent per år. För att kunna infria lönsamhetsmålen måste Lagercrantz därför ha en hög förvärvstakt. Ambitionen är 3­5 förvärv per år. I fjol gjordes fyra förvärv, och hittills i år har ett företag tillkommit. Effekterna av det senaste årets förvärv klingar av under resten av räkenskapsåret. För hela året räknar Aktiespararen ändå med en tillväxt på 15 procent, vilket skulle innebära en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Det finns skäl att räkna med en fortsatt förbättring av marginalen; bland annat bör Lagercrantz kunna gynnas av en stärkt krona. Med en marginal på 5,5 procent för hela året skulle rörelseresultatet bli 125 miljoner kronor och vinsten per aktie, efter schablonskatt, 3,45 kronor. Det är en förbättring med drygt 25 procent, och avkastningen på eget kapital blir i så fall drygt 17 procent. Tillväxten och marginalerna är på väg uppåt hos Lagercrantz. Den finansiella ställningen är tillräckligt stark för att företaget ska kunna upprätthålla både en hög förvärvstakt och bra utdelningstillväxt. För 2006/2007 var utdelningen 1,25 kronor per aktie. För innevarande år tror vi på 1,50 kronor, vilket skulle innebära en direktavkastning på mer än 4 procent vid höstens kursnivå kring 35 kronor. Trots en relativt låg organisk tillväxt Så här skrev vi: Telia Sonera har raskt blivit en het aktie, men för en vidare kursutveckling måste staten och regeringen vara med på noterna. Så har det gått: +19,1 procent. Kommentar: Ny VD har gjort aktien spännande. Active Biotech Så här skrev vi: En chans/risk-aktie. Potentialen i projekten kan vara både över- och underskattad. Så har det gått: ­3,1 procent. Kommentar: Chans/risk-aktier kan som bekant doppa även under perioder av stark börs. Tillväxten och marginalerna är på väg uppåt hos Lagercrantz. Trots ett relativt stort konjunkturberoende bedömer Aktiespararen att aktien bör gå bättre än index på ett års sikt. Securitas Direct Så här skrev vi: En långsiktigt köpvärd aktie av det lite mer spekulativa slaget. Så har det gått: ­15,3 procent. Kommentar: En svag utveckling. Den stora besvikelsen bland våra analysbolag för ett år sedan. och ett relativt stort konjunkturberoende anser vi att Lagercrantz bör värderas i 12 gånger vinsten. Med vår prognos för innevarande år ger det i så fall en motiverad kurs på drygt 40 kronor. HERMAN SJÖBERG Securitas Systems Så här skrev vi: Som en följd av bra förvärv kan aktien bli riktigt bra. Så har det gått: +9 procent. Kommentar: Hängde inte riktigt med index. Trots allt ett bättre val än syskonet Direct ... 3 + + åsikter Acando Så här skrev vi: Vi ser en god potential i nuvarande struktur men tror även på fortsatt tillväxt via förvärv. Så har det gått: +34,8 procent. Kommentar: Medvinden fortsätter för bolaget. Klart bäst utveckling av de fem bolagen. Aktiespararen anser att Lagercrantz befinner sig i en uppåtgående trend. Aktien bedöms få en bättre utveckling än index under det kommande året. Stockpicker anser att Lagercrantz i år bör kunna nå en vinst på 3,25­3,30 kronor per aktie. Tydliga förvärvsplaner och mål om höjd lönsamhetsnivå gör aktien köpvärd (33,50 kronor). + Affärsvärlden anser att Lagercrantz' aktie är lågt värderad i jämförelse med kollegorna på börsen. Rekommendationen är köp. ! Tyck till: www.aktiespararna.se/analys_lagercrantz0711 Nummer 11, 2007 25

Sid 24 - ANALYS: Lagercrantz Group Höjda marginaler lyfter Lagercrantz Det går bra för Lagercrantz.   Sid 26 - HITTA KURSVINNARE: Intrum Justitia Ny VD lyfter högt Kredithanteringsmarknaden  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se