Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 23 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANALYS: HMS Networks Nya HMS inget snabbt börsklipp I oktober fick börsen ett välkommet tillskott i Halmstadföretaget HMS, med produkter för industriell automatisering som säljs via kontor i Tokyo, Beijing, Chicago, Karlsruhe, Milano och franska Mulhouse, det vill säga i länder och regioner dit världens mer avancerade industrier är koncentrerade. Aktien är dock knappast ett kortsiktigt "klipp". som utfallet för 2006, var 26 respektive 23 procent. Aktien börsnoterades i oktober till introduktionspriset 74 kronor. Detta pris sattes i ett auktionsförfarande, i vilket institutioner lämnade anbud inom intervallet 65­80 kronor. Erbjudandet övertecknades tre gånger, men på en svängig börs och i nära anslutning till Ericssons prognossänkning blev priset lite för högt. Aktien steg därför inte direkt utan handlades i nivå med, och 1 krona under, introduktionspriset. Bolaget tillfördes inget nytt kapital, utan säljare var i första hand majoritetsägaren, riskkapitalbolaget Segulah, som sålde allt. De två grundarna, varav VD är den ena, sålde också en del av sina aktier men behöll lejonparten. VD:s aktieinnehav VD Nicolas Hassbjer äger 1 585 747 aktier, 15 procent av kapitalet. Detta är HMS Networks HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknik för industriell automatisering. Börstemperatur 1 2 3 4 5 Marknadens syn på ledningens kompetens Tillväxtpotential Direktavkastning Lönsamhet Trygg placering HMS Networks har två produktområden. Det ena är nätverkskort som ABB, Siemens och andra tillverkare bygger in i sina automatiseringsenheter, till exempel robotar. Med nätverkskortet kan utrustningarna kopplas ihop med varandra och med de datorsystem som styr processerna och som ingår i de nätverk som finns i moderna fabriker. Det andra är omkopplare, som tekniskt och kompetensmässigt ligger nära nätverkskorten. Ändamålet med dem är att möjliggöra kommunikation mellan industriella nätverk som använder olika programspråk och där det därför krävs en översättning. På det sättet kan industriella nätverk i eller mellan fabriker "tala" med varandra. Det finns ett stort antal protokoll som utvecklats av många aktörer under de trettio senaste åren för olika typer av automatiseringsprocesser. HMS uppskattar att marknaden för produktområdena är ungefär jämnstora och totalt värd 7­8 miljarder kronor, varav en tredjedel köps in externt från företag som HMS medan automatiseringstillverkarna tar hand om två tredjedelar själva. Hela marknaden växer i en takt av 15 procent per år, men eftersom specialister ofta får överhanden växer den externa marknaden i en takt av omkring 20 procent. HMS' omsättning i fjol var 227 miljoner kronor, och marknadsandelen är därmed cirka 10 procent. Med det är bolaget ledande, eftersom det finns ett stort antal konkurrenter. En av dem är tyska Softing, som är jämnstort och börsnoterat men som visade förlust i fjol, en marginal på 5 procent året före och därtill växer långsamt. Alla täljer alltså inte guld här. Men HMS har gjort och gör det. De finansiella målen är en tillväxt på 20 procent per år och en rörelsemarginal överstigande 20 procent. Genomsnittet för de tre senaste åren, lik- C D Genom tre optionsprogram kommer HMS Networks att tillföras 10 miljoner kronor om två år, och antalet aktier ökar då från 10,6 till 11,4 miljoner. Börsvärdet inräknat denna utspädning om 8 procent och vid kurs 74 kronor är 850 miljoner kronor. Inräknat nettolåneskulden på 110 miljoner kronor vid halvårsskiftet värderas bolaget till 950 miljoner kronor. Det är ganska saftigt, ställt mot en omsättning i år på runt 275 miljoner och ett rörelseresultat, belastat med 5 miljoner kronor för börsnoteringen, på 53 miljoner kronor. P/e-talet, räknat på en vinst per aktie för 2007 om 2,90 kronor, är 26. Med en tillväxt nästa år i linje med bolagets mål, och utan extrakostnader för börsnotering, bör omsättningen kunna bli 330 miljoner kronor, rörelseresultatet 66 miljoner och vinsten per aktie 3,75 kronor. P/e-talet är då nere på 20, vilket inte är farligt givet tillväxttakten. Räknat på 2009 är p/e-talet 16. Det är trots allt ovanligt att tidigare ganska okända företag får så hög värdering. Till ett stort förtroende för HMS bidrar en namnkunnig styrelse, med Urban Jansson, tidigare VD för Ratos, som ordförande. Med sig i styrelsen har han bland andra ABB:s förre VD, Jörgen Centerman, och Axis VD, Ray Mauritsson. Att grundarna är kvar, och därtill som stora ägare, lovar också gott, anser Aktiespararen. HMS är inte ett stort företag, men det är snabbväxande och mycket lönsamt. Prissättningen vid introduktionen har gjorts mot denna bakgrund och med goda Optimisten hoppas att lönsamheten kan upprätthållas och att omsättningstillväxten får genklang på aktiens kursbana. Pessimisten befarar att industriell kommunikation är konjunkturkänslig och att här finns risk för prispress. utsikter att nå målen, och därför är aktien inte ett kortsiktigt "klipp". Så länge utsikterna att också på lite längre sikt infria målen är goda kan aktien dock handlas med p/e-tal på 20­25, och den borde i så fall handlas upp med cirka 10 procent redan i dag. DAG ROLANDER ? Aktiespararen anser att HMS kan handlas upp till intervallet 80­90 kronor, men innevarande år är lite svagt. Aktien är inte ett säkert kort, och rådet blir att avvakta. 3 åsikter + Affärsvärlden anser att HMS är ett söt- surt äpple som blir mer välsmakande framöver. Vinstprognosen är 3,30 kronor för 2007, 3,80 kronor för 2008, och framgångshistorien fortsätter. Köp. Dagens Industri anser att HMS är en stor aktör i en fragmenterad bransch med bra tillväxt. Bolaget har överträffat sina finansiella mål flera år i rad och har intressanta framtidsutsikter som gör aktien köpvärd. + ! Tyck till: www.aktiespararna.se/analys_hmsnetworks0711 Nummer 11, 2007 23

Sid 22 - Störst på fiskolja! Midelfart Sonesson-koncern har verksamhet i samtliga nordiska   Sid 24 - ANALYS: Lagercrantz Group Höjda marginaler lyfter Lagercrantz Det går bra för Lagercrantz.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se