Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 20 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANALYS: Clas Ohlson Clas Ohlson kan stå emot börsoro Vid börsoro finns det skäl att fundera på vilka aktier som står emot i nedgångstider. Hemmafixarkedjan Clas Ohlson, som börsnoterades 1999 och steg mot strömmen åren därefter, kan ha sådana kvaliteter i behåll. Kursutveckling 190 Clas Ohlson 180 170 160 150 140 VD:s aktieinnehav Klas Balkow, VD sedan september i år, äger 2 000 aktier. 04-10-19 130 120 OMXS-index 05-10-19 06-10-19 07-10-19 110 Till skillnad från många företag som för sin försäljning är beroende av konjunktur och andra omvärldsfaktorer följer Clas Ohlson en långsiktig plan, till synes oberörd också av konkurrenters göranden. Med målet att öka försäljningen i en takt av 15 procent per år och hålla rörelsemarginalen inom 13­15 procent planerar företaget att öppna 15­20 nya butiker under 2007/2008 och ytterligare 20­25 under nästa verksamhetsår. Beslut har fattats om att bygga ut centrallagret i Insjön till en kapacitet tillräcklig för 150 butiker. Det handlar då om en fördubbling, och här gäller femårsplaner. Förra gången det begav sig var 2004 och dessförinnan 1999, och just denna tidsrymd krävs för att Clas Ohlson med 15 procents årlig tillväxt ska kunna åstadkomma en fördubbling. Sortimentet består av 15 000 artiklar, och 10­15 procent av det förnyas varje år. Eftersom en stor andel av produkterna härrör från Asien öppnar Clas Ohlson om ett år ett eget inköpsbolag i Shanghai. Inköp direkt från tillverkare kan ge lägre priser, men det ökar också möjligheterna att höja andelen varor som säljs under egna varumärken. Våren 2006 fattade företaget beslut om att till julen 2008 öppna de första butikerna i Storbritannien. Med nationens 60 miljoner invånare blir marknadspotentialen fyra gånger så stor som dagens. Av nuvarande 75 butiker finns 10 i Finland, 25 i Norge och 40 i Sverige. Därtill är 16 nya butiker, varav 9 i Norge och 2 som öppnas nu i november i Finland, kontrakterade. Den första finska butiken öppnade för fem år sedan. Fortfarande är försäljningen i Finland mätt per anställd och per butik inte högre än runt hälften av den i Norge. Den finska verksamheten är ännu inte lönsam men bör kunna bli det innan etableringen i Storbritannien drar i gång. Ungefär lika lång tid får man räkna med att det tar innan Storbritannien ger ett resultatbidrag. I lönsamhetsmålen finns Detta är Clas Ohlson Clas Ohlson är en varuhuskedja för gör-detsjälv-produkter inom hus och hem, teknik och hobby, och produkterna säljs också genom postorder och Internet. Börstemperatur 1 2 3 4 5 Marknadens syn på ledningens kompetens Tillväxtpotential Direktavkastning utrymme för såväl etableringskostnader som svaga resultat i nyöppnade butiker på unga marknader. Den ursprungliga postorderförsäljningen, inklusive Internet, står inte för mer än ett par procent av omsättningen. Omsättningen för året, som avslutades i april, blev 4,1 miljarder kronor. Rörelsemarginalen blev 12,9 procent och vinsten per aktie 5,88 kronor. Att marginalmålet inte nåddes beror på en pensionsavsättning för grundarens dotterson. Innevarande år belastas med 11 miljoner kronor i lön för bolagets tidigare VD. Lönsamhet Trygg placering C D Optimisten hoppas att det segertåg som genomförts i Skandinavien upprepas på den stora brittiska marknaden. Pessimisten befarar att utlandsexpansionen kommer att kosta mer än den smakar på både kort och lång sikt. Ett skifte på VD-posten är en risk, men överlämningen har pågått under ett halvår. Strategin för de närmaste åren är utstakad. Aktien bör följa samma tillväxtspår. DAG ROLANDER Aktiespararen siktar på en vinst per aktie på 7,25 kronor för innevarande år. Vid en aktiekurs kring 150 kronor är p/e-talet därmed runt 20, ett tal som tack vare tillväxten faller till 17 nästa år. Om börsvärdet, justerat för nettokassan på runt 200 miljoner kronor, ställs mot årets rörelseresultat blir multipeln den för sektorn ganska normala 14,6 men räknat på en prognos för nästa år låga 12. Utdelningspolitiken innebär att runt hälften av vinsten delas ut. Därutöver kan överskottslikviditet, och sådan finns, delas ut. Därför blev utdelningen för 2006 hela 77 procent av vinsten. Med en utdelning på 5 kronor för innevarande år blir utdelningsandelen 70 procent, och aktien ger då en direktavkastning på 3,3 procent. Fortsatt tillväxt är en förutsättning för att Clas Ohlsons nuvarande aktiekurs ska hålla. Eftersom merparten av tillväxten kommer från nya butiker som etableras enligt en beprövad modell är tillväxten om inte säkerställd så åtminstone säkrare än i flera andra fall. Bolaget rapporterar försäljningen månadsvis, vilket underlättar för dem som nära vill följa utvecklingen. 3 åsikter + Aktiespararen anser att Clas Ohlson har vuxit in i den värdering bolaget haft de senaste åren och att det nu är tid igen för kurstillväxt. Köp. ­ Affärsvärlden anser att under inneva- rande år finns inget att hämta i Clas Ohlsonaktien, som med ett p/e-tal på över 20 är fullvärderad. På längre sikt kan det dock se annorlunda ut, men ett tydligt köpläge infinner sig först om aktien skulle handlas ned till 110 kronor. Sälj. Dagens Industri anser att Clas Ohlson de två närmaste åren kan nå en tillväxt på över 20 procent. Då är ett p/e-tal på över 20 inte högt, särskilt inte som bolaget är skuldfritt. Köp. + ! Tyck till: www.aktiespararna.se/analys_clasohlson0711 20 Nummer 11, 2007

Sid 19 - 12 månader var avkastningen per den 30 juni 17,2 procent. Skanska har starka finanser,   Sid 21 - KO Valuta CFD/Aktier Terminer Fonder Trygga dina vinster! Säkra dina aktier  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se