Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 15 i Aktiespararen Nr 11 2007

av långa transportvägar en stor ökning av världens fartygsflotta, liksom ökad handel generellt. Höga energipriser och växande efterfrågan leder till ökad aktivitet i oljesektorn och petrokemisk industri, båda storförbrukare av Alfa Laval-produkter. Höga energipriser ökar också efterfrågan på värmeväxlare, som ju är hjärtat i till exempel en bergvärmepump, i syfte att spara energi och för utbyte till nya, mer effektiva värmeväxlare. Alfa Laval är dessutom etablerat i länder som Kina, bolagets näst största marknad efter USA, och Indien, där BNP ökar tvåsiffrigt och industiproduktionen våldsamt. Alfa Laval sitter i en guldsits för närvarande. Bolaget tjänar mycket pengar tack vare den starka tillväxten i länder som är inne i en snabb utvecklingsfas. Men förväntningarna i aktien ligger nu högt, efter den snabba kursrusningen i oktober. Divisionen fokuserar på ett antal marknadssegment och säljer komponenter, som höghastighetsseparatorer, i första hand genom återförsäljare. Process Technology arbetar med specialanpassade lösningar. Det handlar här företrädesvis om paketlösningar och projekt där andelen produkter som också tillverkats av Alfa Laval varierar. Eftermarknadsaffären, med reservdelar och underhåll, som är en del av båda säljdivisionerna, står för ungefär en femtedel av omsättningen. Denna verksamhet har sin marknad i den installerade basen av produkter; den är stabilt växande och san- nolikt mycket lönsam. Organisationen är lite rörig, men det är ganska vanligt i dag att företag centraliserar och samordnar just inköp och produktion i syfte att fullt ut dra fördel av de möjligheter till kostnadseffektivitet som globaliseringen av ekonomin ger. Alfa Laval möter just nu en särskilt god efterfrågan, där flera trender samverkar. Den höga tillväxten i länder på södra halvklotet, med en snabbväxande medelklass, leder till starkt ökad efterfrågan på till exempel luftkonditionering, där värmeväxlare är en central komponent. Flytt av produktion från Europa och Nordamerika till Asien kräver på grund I Östeuropa och Ryssland kördes infrastrukturen, som fjärrvärmeverk och reningsverk, i botten efter kommunismens fall, men nu finns medel för upprustning. Separatorer är en nödvändig komponent i tillverkning av bioetanol och biodiesel. Det kraftigt ökade intresset för klimatoch miljöfrågor har lett till krav på rening av ballastvatten från tank- och andra fartyg samt rening av avgaser från dieseldrivna lastbilar. Den som letar bevis för att världen är inne i en superkonjunktur finner stoff hos Alfa Laval. Det sjuder av liv i 124-åringen inför jubileet nästa år, och på aktiemarknaden jublas det redan. Men med starka kvartalssiffror i ryggen sätts ribban framöver högre, och varken gammal eller ung kan hoppa hur högt som helst. DAG ROLANDER ñ 3 åsikter ? Aktiespararen anser att Alfa Lavals starka marknadsposition och stora eftermarknadsaffär borgar för hög lönsamhet nästa år, men historiken, liksom bolagets mål, talar emot att nuvarande lönsamhet är uthållig, och då är aktien för dyr. Avvakta. Kursutveckling 490 440 390 Börstemperatur 1 2 3 4 5 Marknadens syn på ledningens kompetens Tillväxtpotential Direktavkastning Lönsamhet Trygg placering ? Goldman Sachs anser att vinsten per aktie för 2007 bör kunna bli 30,24 kronor och för nästa år 34,95 kronor. Efter niomånadersrapporten höjdes prognosen för båda åren med 4­5 kronor. Riktkursen anges till 495 kronor. JP Morgan anser att högre volym under 2008 och 2009 kompenserar för negativa valutaeffekter till följd av svag dollar, vilket gör att rörelsemarginalen ligger kvar på över 19 procent. Den justerade vinsten per aktie blir 30 kronor i år och nära 33 kronor nästa år. Riktkursen är 540 kronor. Köp. + Alfa Laval 340 290 240 190 140 C D Optimisten hoppas att Alfa Laval kan rida på superkonjunkturen i flera år och att överskotten skiftas ut till ägarna. Pessimisten befarar att bolagets tillväxt och lönsamhetsmål är mer sannolika för de närmaste åren än aktuella utfall. OMXS-index 05-10-26 04-10-26 06-10-26 07-10-26 ! Tyck till: www.aktiespararna.se/ analys_alfalaval0711 Nummer 11, 2007 15

Sid 14 - ANALYS: Alfa Laval Alfa Laval växlar värme till guld Den mycket starka konjunkturen   Sid 16 - ANALYS: Alfa Laval Aktien mest för fakirer Introduktionspriset på börsen 2002 sattes  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se