Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 13 i Aktiespararen Nr 11 2007

Citerat tillbaka vinsterna råder. Viktigast är att konjunkturen fortsätter att vara stark på många håll i världen. Detta syns inte minst i flera av verkstadsbolagens rapporter. Även i flera av de fall där rapporterna upplevts som svaga handlar det om att företagen levererar starka tal. Vad som trots allt känns lite oroande är att några företag har rapporterat svag orderingång. Det kan vara en föraning om att konjunkturcykelns topp är nådd och att sämre tider stundar. Ett annat orosmoln, som jag för övrigt berörde lite djupare i förra månadens krönika, är den svaga dollarkursen. Genomslaget av dollarfallet blir successivt allt större i bolagens resultaträkningar och kommer med all säkerhet att bidra till att hålla tillbaka vinsterna framöver. Den låga USA-dollarn sätter därmed också en mer generell press på börsen. När plus vägs mot minus talar det mesta för turbulens på börsen även under november. Mot slutet av året räknar jag dock med en stabilisering. Avgörande för den fortsatta utvecklingen blir hur konjunkturen utvecklas, framför allt i USA. Den amerikanska konjunkturen kommer sedan i sin tur att påverka ränteutveck- lingen samt hur snabbt ekonomin i andra delar av världen kan växa. Prognoser pekar mot att även 2008 blir ett ganska bra år internationellt, dock inte riktigt i klass med de senaste årens starka globala tillväxt. Viktiga faktorer att väga in i bedömningar av börshumöret på medellång sikt är hur råoljan och andra råvarupriser utvecklas. Inte minst oljepriset, som stigit till nya rekordnivåer, kan växa fram som ett nytt stort orosmoln. På den internationella börshimlen varnar dessutom allt fler för en kinesisk börsbubbla. Det räcker med att man tittar på kursdiagram för kinesiska aktier under de senaste månaderna för att bli oroad. En lite djupare analys, som inkluderar vinster och värderingar, visar också att kurserna dragit i väg till nivåer som kan bli mycket svåra att försvara. Kommer då en eventuell kinesisk krasch att påverka börserna i resten av världen? Nej, jag tror inte det mer än att det kan bidra till en tillfällig oro. De totala värdena i Kina är fortfarande för små för att det ska behöva bli några påtagliga spridningseffekter. Dessutom kan den kinesiska börsbubblan pumpas upp ytterligare innan den slutligen spricker. Oavsett vilket tycker jag det är viktigt att man just nu inte ligger tungt i aktier. Det första skälet är naturligtvis att risken är stor för att börsen faller ytterligare en bit. Det andra är att man med en viss likviditet kan utnyttja bra köptillfällen som alltid dyker upp när pessimismen härskar på marknaden. Titta då i första hand på de stora bolagen. Om konjunkturen skulle vika får i många fall de små bolagen svårast. Det är oftast också storbolagen som snabbast återhämtar sig när pilarna på nytt börjar peka uppåt. " "Den bransch som kineserna efterfrågar kanske mest ju nu är miljöteknik. Där ligger Sverige långt framme." Handelsminister Ewa Björling, som hoppas på ökad svensk export till Kina, i Veckans Affärer. Eirik Winter, Citigroups kapitalmarknadschef för Europa, om investmentbankernas försämrade resultat, i Affärsvärlden. "Kvartalsrapporteringen gör att man riskerar att tappa fokus på den långsiktiga utvecklingen." Ericssons VD, Carl-Henric Svanberg, efter prognossänkningen och kursraset strax före senaste kvartalsrapporten, i DN. Dollarkursen SEK/USD, 12 månader 7,3 7,2 7,1 7,0 Dollarn har fortsatt nedåt under oktober. Svagare konjunktur och lägre ränta i USA talar dessutom för att den kan fortsätta ned ytterligare en bit. 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 07-06-07 07-08-02 07-07-05 07-08-30 07-09-27 06-12-21 07-03-15 06-11-23 07-02-15 07-04-12 6,4 06-10-26 07-05-10 07-10-26 07-01-18 Bankerna har jag redan nämnt som bra köpkandidater. Även sällanköpsvaruföretaget Electrolux är intressant. Mycket görs inom företaget för att få upp lönsamheten, och värderingen av aktien har kommit ned rejält. Volvo är en annan lågt värderad köpkandidat. På kort sikt har bolaget konjunkturen emot sig, men bortom horisonten ser jag ett företag med förutsättningar att leverera rejäla vinstlyft. Detta kommer att göra aktien till en långsiktig vinnare. Skanska är ytterligare ett exempel på företag som har det kortsiktiga konjunkturscenariot emot sig. Bolaget bygger visserligen inte några bostäder i USA, men att det överhuvudtaget är verksamt på den amerikanska byggmarknaden räcker för att många på marknaden ska dra öronen åt sig. Låg värdering, starka finanser och goda långsiktiga utvecklingsmöjligheter talar för Skanska. "Som ett brev på posten kommer först bonussänkningarna och sedan avskeden." "Det verkar som om marknaden förstått att vi tar tag i problemen genom åtgärdsprogram och strategiförändring." Åke Plyhm, tillförordnad VD för IT- och teknikkonsulten Tieto Enator som steg drygt 10 procent trots en varning för försämrat resultat, i DI. "Jag tror att alla unga tycker om pengar och vill hitta ett sätt att få dem att växa." Unga Aktiesparares tillträdande VD, Therese Lundstedt, om aktier som placeringsalternativ, i SvD. www.aktiespararna.se/ marknadskommentar0711 ! Tyck till: Nummer 11, 2007 13

Sid 12 - MARKNADSKOMMENTAR Svag dollar håller Anders Haskel, chef för HQ Banks kontor i   Sid 14 - ANALYS: Alfa Laval Alfa Laval växlar värme till guld Den mycket starka konjunkturen  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se