Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 12 i Aktiespararen Nr 11 2007

MARKNADSKOMMENTAR Svag dollar håller Anders Haskel, chef för HQ Banks kontor i Malmö. Tidigare har han varit verksam bland annat som börskrönikör i Veckans Affärer och Finanstidningen. Osäkerheten på börsen har ökat under oktober, med nya kursfall som följd. En orsak är att företagens rapporter för tredje kvartalet har varit både bättre och sämre än förväntat. En annan är bolånen i USA. Men all erfarenhet säger att man ska köpa aktier när pessimism råder. Ett bra tips är bankaktier. något stort utrymme för ett lyft i aktiekursen. Baserat på vad analytiker vet om marknaden för telekomprodukter anser många att aktien är ganska rätt värderad. "Tyvärr tror jag att det dröjer länge innan Ericssonaktien kommer tillbaka till de kursnivåer som rådde före prognossänkningen." Efter en stabilisering i september drabbades börsen av nya kursfall under oktober. I ett svenskt perspektiv var Ericssons sänkta vinstprognos den mest spektakulära händelsen. Mycket har redan skrivits, och jag finner ingen anledning att gå in i detalj och analysera vad som hände. En sak vill jag dock säga: Tyvärr tror jag att det dröjer länge innan Ericssonaktien kommer tillbaka till de kursnivåer som rådde före prognossänkningen. En anledning är att aktien har drabbats av en rejäl förtroenderabatt som blir svår att få bort. Med den osäkerhet som råder, och den dåliga kontroll som uppenbarligen finns internt i företaget, ökar den riskpremie som placerare vill ha för att placera i aktien, något som leder till lägre kurs än som annars är befogat. Rent fundamentalt finns inte heller Situationen för bankerna är en annan sak, som fått stor plats i massmedierna. Den amerikanska bolånekrisen och spridningseffekterna på den internationella kreditmarknaden har lett till att kurserna för bankaktier fallit på de flesta håll i världen. Även i Sverige har bankaktier tappat en hel del, trots att de svenska bankerna endast marginellt har påverkats av följderna av bolånekrisen. Detta bekräftades av niomånadersrapporterna, som dessutom visade att bankerna fortsätter att leverera mycket starka resultat. Nu är det dock inte bara amerikanska bolån som skapar oro. För de svenska bankerna, framför allt Swedbank och SEB, har ett annat, högst påtagligt, svart moln seglat in över horisonten. Det handlar om risken för en ekonomisk överhettning i Baltikum, med en krasch som följd. Mest utsatt om ett sådant scenario skulle förverkligas är Swedbank. Förlustriskerna, som i och för sig är stora om det värsta skulle inträffa, är dock inte större än att de redan till stor del är diskonterade i aktiekursen. Det finns därför en rejäl uppgångspotential för aktien. Samtidigt är risken stor för att den tar ytterligare stryk i ett läge där oron och osäkerheten ökar än mer. Ett tryggare köp är i så fall Nordea Bank, där dessutom möjligheten till en strukturaffär i samband med, eller efter, att staten sålt sitt innehav är en extra krydda. Detta skrivs just som vi är inne i det mest hektiska skedet av höstens rapportperiod. En sak som säkert kan sägas är att utfallet har varit högst blandat och att kursreaktionerna i flera fall varit mycket kraftiga. Det senare gäller såväl företag som levererat besvikelser som sådana som överraskat positivt. Stora kursförändringar i samband med att ny information presenteras är i sig ett kvitto på att osäkerheten i marknaden är stor. Bland företag som överraskat positivt finns Alfa Laval och Trelleborg. Volvo är ett annat exempel på en rapport som togs emot med applåder. Besvikelser har kommit från Electrolux och Sandvik, för att nämna ett par exempel bland de stora företagen. Sammantaget bekräftar delårsrapporterna många av de trender som för närvarande Börserna i Sverige och USA, 12 mån. 125 120 OMXS-index 115 110 105 S&P 500 100 07-06-07 06-12-21 07-08-02 07-09-27 07-04-12 06-11-23 07-01-18 07-03-15 07-07-05 06-10-26 07-02-15 07-05-10 07-08-30 07-10-26 95 (Index 100 = 2006-10-26.) Långa räntor (10 år) , 12 mån., procent 5,3 5,1 4,9 USA Börsen drabbades av nya kursfall under oktober, orsakade av Ericssons prognossänkning, en trevande inledning på rapportsäsongen och fortsatt oro på kreditmarknaden. Sjunkande obligationsränta i USA speglar en ökad oro för att konjunkturen är på väg att bromsa in mer än vad många tidigare räknat med. 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 07-06-07 06-12-21 07-08-02 07-07-05 07-08-30 07-09-27 07-02-15 06-11-23 07-03-15 07-04-12 07-01-18 07-05-10 06-10-26 07-10-26 Sverige 12 Nummer 11, 2007

Sid 11 - Anders Borg Otippad och rekordung blev Anders Borg utnämnd till den tunga finansministerposten   Sid 13 - Citerat tillbaka vinsterna råder. Viktigast är att konjunkturen fortsätter att  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se