Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 100 i Aktiespararen Nr 11 2007

Posttidning B RETURADRESS: AKTIESPARAREN 113 89 STOCKHOLM Is your tax too big? AVANZA KAPITALFÖRSÄKRING. OM DU VILL SLIPPA KAPITALVINSTSKATTEN. Ingen kapitalvinstskatt Avkastningsskatt låga 1% Inga försäkringsavgifter Ingen deklaration av aktieoch fondaffärer · Fria uttag och insättningar HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Avanza Kapitalförsäkring tillhandahålls av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension - ett bolag i Avanzakoncernen. l Äntligen kan du slippa allt vad kapitalvinstskatt heter. Med Avanza Kapitalförsäkring handlar du som vanligt med aktier och fonder, men i slutänden betalar du bara en avkastningsskatt på cirka 1 procent per år! Gå in på www.avanza.se och öppna en kapitalförsäkring redan idag. Det har dina pengar längtat efter länge nu. Välkommen!

Sid 99 - Närmare än du tror. Virus orsakar stort lidande världen över. Svenska Vironova utvecklar    
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se