Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 10 i Aktiespararen Nr 11 2007

INTERVJU: Anders Borg kanske man kan säga att det finns drag i den ekonomiska utvecklingen som påminner om det vi såg efter andra världskriget, en återuppbyggnadskonjunktur. Under en fas då ett land bygger upp sitt kapital och tar till sig av modern teknik kan det ha väldigt hög tillväxt. Men inga ekonomier kan växa med 10 procent i decennium efter decennium. Det skulle förutsätta en ökningstakt i den tekniska utvecklingen som inte är realistisk. Hur lång tid tror du att den nuvarande fasen kan pågå? Det är svårt att bedöma, men det kan definitivt pågå i ett decennium till. Man ska dock komma ihåg att de flesta perioder av mycket stark tillväxt har avbrutits av krisperioder. Det såg vi redan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Ingenting växer till himlen. På motsvarande sätt som företag har finansiella mål, vill du sammanfatta de nationella målen? Det enda tal som nämns i Finansplanen är det finansiella sparandet. De övergripande målen är att vi ska återupprätta full sysselsättning, minska sjukfrånvaron, sänka arbetslösheten samt minska förtidspensionerna. Sedan ska vi naturligtvis upprätthålla våra mål för det finansiella sparandet, därför att finanspolitik handlar om att hålla ordning på de offentliga finanserna. Klarar man inte av detta klarar man inte av något annat heller. Det går inte att tala vackert om tillväxt om de offentliga finanserna inte är i ordning. Om vi inte sköter den delen är det ett störningsmoment, och då skulle vi vara ett skäl till att människor känner osäkerhet med sina placeringar. Så får det inte vara. Varken i årets eller förra årets regeringsdeklaration nämns med ett ord ägarfrågor eller vikten av ett spritt och aktivt aktieägande. Behovet av riskkapital nämns mest i förbigående. Hur ser regeringen egentligen på de här frågorna? Vi har varit väldigt fokuserade på att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och företagande. Men det är klart att ägaren är central i detta. Det går inte att begripa varför vi tog bort förmögenhetsskatten om man inte sätter ägandet i centrum. Vi vill ha ett starkt ägande. Företag sköts bra om de har starka ägare, med en tydlig idé om vart företaget är på väg. De bäst skötta företagen i Sverige har starka, engagerade och långsiktiga ägare. Den enskilde ägaren är oerhört viktig för svensk ekonomi. Oroar det inte dig då att antalet enskilda aktieägare på tio år har minskat med runt en halv miljon? Jag skulle rekommendera män- ­ Jag skulle rekommendera människor att själva direktäga aktier, gärna i flera bolag, säger Anders Borg. BILD: JOAKIM SERRANDER niskor att själva direktäga aktier, gärna i flera bolag. Men de bör sprida sina risker och placera i bolag där de förstår vad verksamheten handlar om. Aktieägande är något väldigt bra. Är det i det perspektivet bra att Sverige har Europas högsta aktieskatter? Vi ska minska skatterna gradvis, och vi ska göra det i den takt vi klarar. Vi har gjort stora sänkningar på inkomstskattesidan. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten, vilket gynnar långsiktigt ägande. Vad vi ska göra framåt får vi fundera på. Den borgerliga regering som tillträdde 1991 var snabb med att ta bort utdelningsskatten och halvera reavinstskatten. Men alliansregeringen har inte sagt något om detta. Har ni några sådana planer? Vi har prioriterat förmögenhetsskatten, vilket var väldigt viktigt. Man kan inte göra allting, men vi kan naturligtvis på lång sikt komma fram till andra frågeställningar. Har ni några sådana ambitioner? Inte i dag, det får vi återkomma till. Men dubbelbeskattningen på aktier är ett problem, utan tvivel. Men när jag känner att jag kan lova att göra någonting åt det ligger en bit in i framtiden. 10 Nummer 11, 2007

Sid 9 - INTERVJU: Anders Borg har kriserna varit kortvariga och därtill haft rätt begränsade   Sid 11 - Anders Borg Otippad och rekordung blev Anders Borg utnämnd till den tunga finansministerposten  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se