Klikk her for å åpne publikasjonen Natt & Dag - Bergen - Oktober 2008  Natt & Dag - Bergen - Oktober 2008


Red arrow Klikk her for å åpne publikasjonen Natt & Dag - Bergen - Oktober 2008


Sidan 12 i Natt & Dag - Bergen - Oktober 2008

Musikken er varm og organisk, luftig. Der mye annen disco og dansemusikk har en rak og klar linje, kan Meanderthals gjerne bevege seg i alle mulige retninger på en og samme tid, som bier tilsynelatende uten noe bestemt mål eller retning. De er minimalist housefolkets store skrekk gjennom sin musikalske allsidighet, variasjon og detaljfokus. – Vi har ikke et bestemt mål eller en retning. Vi er mer opptatt av selve prosessen og det å holde på, forklarer Lindbæk. Rune Lindbæk er for veteran å regne i elektronisk basert multirytmisk musikk. Du har kanskje hørt navn som Those Norwegians, Alanïa,Moonflowers, Star City eller Drum Island. Idjut Boys, bestående av britene, Dan Tyler og Conrad McDonnel er ikke mindre meritterte. Rune Lindbæk er blant deres største fans. – De er geniale. De har en helt avsindig musikkforståelse. Det er ikke mye jeg kjøper to eksemplarer av, men det gjelder alt de har sluppet. Og mange av de har jeg allerede spilt ut et eksemplar av, forteller Lindbæk sjenerøst og med en stor dose respekt for sine nye samarbeidspartnere. slinGrende, MelOdisk diskO Trioen debuterer med albumet ”Desire Lines” på Smalltown Supersound i desember under navnet Meanderthals. Lindbæk definerer ordet meandertaler på en annen måte enn Matthew Tiessen. Der Tiessen mener meandertaleren er personen som hindrer flyten i det stressende, urbane livet, han som står på feil side av en rulletrapp, går sakte i gatene eller sykler på fortauet, mener Lindbæk at meandertaleren i stedet for å være en trussel mot storbyens hverdagsliv, er en person som kanskje ikke er helt med i alle andres, men er ute på sin egen vei rent musikalsk. hekTisk OG inTuiTivT Meanderthals musikk er sløy, tilbakelent balerisk disko med rytmer inspiret fra jazz, dub og folk fremført med organiske instrumenter. Særlig er der en tung porson med dubeffekter i låtene deres. Jordbunden og lystig, men også artig og lekefull. Kanskje kan A Mountain of One være noen form for referansepunkt? På siden av den tradisjonelle klubbmusikken vi har vært vant med å høre på de kommersielle norske klubbene. – House forlot jeg med Star City ’I got it’ på Azuli i 1999, argumenterer Lindbæk og påpeker at musikken de nå gjør har langt mer til felles med kraut, tysk synth, undergrunnsdisko, folk, balerisk etc. beGJærslinJen – Det er et begrep arkitekter har for en spesiell måte å lage veier eller stier på en plen. Man venter med å bygge eller utrede veien til man har sett hvor folk velger å gå, forklarer Lindbæk og illuderer en like avslappet holdning til musikken i Meanderthals. Meanderthals liker idéen om at vi går dær vi sjøl bestemmer - uten mål og mening. Vi holder på i studio og koser oss med musikken, og så ser vi hvor vi ender opp. Vi lar begjæret og instinktene være styrende, forklarer mannen som i disse dager også er aktuell med ambientskiva . der navnet Pechenga. Like kort har ikke veien fra idè til studio vært for trioen Meanderthals. Det har tatt lang tid fra Lindbæk ble kjent med gutta i 1998/1999 til dette samarbeidsprosjektet ble virkelighet. Hittil har det resultert i en tolvtommer på engelske Bear Funk Records, førstealbumet som slippes i desember, og i fremtiden planlegger bandet å spille inn nye versjoner av flere av låtene sine. mEANDERthALs – JeG TrOr AT JeG bidrAr Til å Gi Musikken Mer MelOdi OG eT MelOdisk FOkus, FOrklArer PrOdusenTen rune lindbæk. deT hAn snAkker OM er hAns nye sAMArbeidsPrOsJekT Med de briTiske dubdiscO-Guruene idJuT bOys. MeAnderThAls FOrener TrediMensJOnell discO Med bAlAerisk hArMOniFølelse. TEKST JAn-OlAv GleTTe / FOTO AnTOn sOGGiu BILDETEKST... 12 10/2008

Sid 11 - Pungrotta Mads Larsen finner veien TEKST PETER VOLLSET / FoTO ANTON SOGGIU Åndelighet   Sid 13 - .................................... CASH IS KING! ..............................................................................................................................................................................................................................................................  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se