Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 8 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

DIABETES Ett folkhälsoproblem EN TICKANDE BOMB Hundratusentals människor i Sverige har typ 2-diabetes, många utan att veta om det. I dag vet man att den här formen av diabetes är starkt förknippad med sjukdomar i hjärta och kärl. ­ En hjärtinfarkt kan mycket väl vara första tecknet, säger professor emeritus Lars Rydén. TEXT ELISABET TAPIO NEUWIRTH ILLUSTRATION MOA LINDQVIST BARTLING A llt fler människor runt om i världen ut- vecklar diabetes. Bara i Sverige beräknas 350 000 personer ha sjukdomen och majoriteten av dem har den ärftliga formen diabetes typ-2. I dag tror forskarna att lika många personer har oupptäckt diabetes eller en dold glukosstörning. Läkare och forskare står därmed inför enorma utmaningar. ­ Diabetesläget är en stor tickande bomb. Typ 2-diabetes och sjukdomar i hjärta och kärl är int imt förknippade med varandra. Under många år har vi jobbat för och lyckats få ned dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, men nu är den här bomben på väg. Nu kommer en ny riskfaktor som dessutom är förvärvad, säger Lars Rydén, professor emeritus vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Den främsta anledningen till att sjukdomen ökar så dramatiskt hänger samman med vår moderna och bekväma livsstil. Vi sitter mer, både på arbetet och på fritiden, och vi ägnar oss åt allt färre vardagliga fysiska aktiviteter. Därtill överkonsumerar vi mat, godsaker och söta drycker. Ekvationen mellan inkomster och utgifter går inte längre ihop för våra kroppar som fortfarande är programmerade enligt stenåldersmodellen rikligt med fysiskt arbete, lek, dans och rörelse, men med knapp tillgång på föda. ­ I dag lyckas vi helt enkelt inte förbruka kalorierna vi stoppar i oss. När kroppsvikten ökar, ökar också slitaget av betacellerna i bukspottskörteln. 8 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 Till slut förmår inte betacellerna sänka blodsockret och då har man diabetes. ­ Men något som är mycket viktigt att veta är att typ 2-diabetes under många, många år föregås av ett tillst ånd med nedsatt sockertolerans, så kallad IGT (Impaired Glucose Tolerance). Under den här perioden ökar risken för skador i kroppens stora kärl, så kallade makrovaskulära skador. I dag vet vi att sjuklighet i hjärta och kärl och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar ökar redan vid ganska små höjningar i blodsockernivåerna, säger Lars Rydén. Skadorna uppstår ofta i hjärtats kranskärl, i stora kroppspulsådern samt i hjärnans, njurarnas och benens kärl. Vanligtvis upptäcks typ 2- diabetes eller förstadium till diabetes först när det uppstår komplikationer i dessa kärl ­ en hjärtinfarkt eller stroke kan med andra ord vara det första tecknet på sjukdomen. Den stora utmaningen i dagsläget är att nå ut till personer som är i riskzonen innan allt för stor skada är skedd. För att desarmera denna tickande bomb måste arbetet fortgå på flera fronter, anser Lars Rydén.

Sid 7 - AK TUELL FORSKNING ILLUSTRATION ANN-SOFI MARMINGE Färre dör i hjärtinfarkt Dödligheten   Sid 9 - studie ­ där forskarna har kommit fram till en och samma sak, nämligen att ökad  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se