Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 7 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

AK TUELL FORSKNING ILLUSTRATION ANN-SOFI MARMINGE Färre dör i hjärtinfarkt Dödligheten i akut hjärtinfarkt fortsätter att sjunka i Sverige. Statistik från Socialstyrelsen visar att dödligheten inom 28 dagar efter infarkten sjunkit kraftigt de senaste tio åren ­ från 43 procent år 1995 till 31,5 procent 2005. En ny studie från Göteborg visar också att hälften så många 50-åriga män får hjärtinfarkt i dag som 1963. Enligt professor emeritus Lars Wilhelmsen, som lett studien, beror detta på att dagens 50-åringar röker mindre, har lägre blodtryck och bättre kolesterolvärden än de som var 50 år på sextiotalet. Andelen 50-åringar som röker minskade mellan 1963 och 2003 från 56 procent till 22 procent. Under samma period minskade blodtrycket från i genomsnitt 138/91 till 135/85 mmHg hos de 50-åriga männen. Kroppsmasseindex, BMI, ökade dock med 1,6 enheter under tidsperioden. FÖR FÅ KÄNNER TILL RÄDDNINGSKURSER De allra flesta hjärtpatienter och deras anhöriga skulle vilja lära sig hjärt-lungräddning, men få vet att det finns kurser eller vart de ska vända sig för att gå en sådan kurs. Det visar en studie genomförd av Ann-Britt Thorén, sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har intervjuat 400 patienter som lagts in på hjärtinfarktavdelning samt deras anhöriga och resultaten visar att de allra flesta gärna skulle vilja lära sig hur hjärt-lungräddning går till. ­ Sjukvårdspersonalen måste bli bättre på att informera om de kurser som finns. Många som tillfrisknat efter en hjärtinfarkt får gå i kom igång-grupper och träffa bland annat dietist och sjukgymnast, och där tycker jag att hjärt-lungräddningen också skulle kunna ingå. Även vårdcentralerna borde erbjuda kurser i hjärt-lungräddning för patienter och närstående, säger Ann-Britt Thorén. När hjärtat slutar slå blir den drabbade djupt medvetslös inom en halv minut och strax därefter har andningen upphört. Hjärtlungräddning kan betyda skillnaden mellan liv och död. ­ Utvecklingen med ökande BMI är oroande men har ännu inte slagit ut som en viktig faktor för hjärtkärlhälsan, säger Lars Wilhelmsen till Dagens Medicin. Undersökningen ingår i en återkommande uppföljning av hjärt-kärlhälsan hos 50-åriga män i Göteborg. Knappt 1 000 personer ingick i den senaste uppföljningen. Fönstertittare måste sluta röka Det är oerhört viktigt att personer som lider av claudicatio, vardagligen kallad fönstertittarsjukan, slutar röka. Det fastslår Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en rapport. Rökstopp minskar risken för fortsatt allvarliga symptom liksom risken för amputation och för tidig död. Claudicatio är en benartärsjukdom som beror på att blodcirkulationen i benen är otillräcklig, oftast beroende på åderförfettning och förträngningar i benens artärer. I sjukdomens lindrigaste form begränsas sjukdomen till bensmärtor vid ansträngning, det som kallas fönstertittarsjuka. I svårare fall kan sjukdomen utvecklas till kronisk kritisk ischemi, vilket betyder kraftigt nedsatt cirkulation med smärtor även vid vila, kalla fötter, sår som inte läker och kallbrand. Det finns inga läkemedel specifikt för benartärsjukdom, men det finns sätt att minska symptomen. I sin rapport slår SBU fast att gångträning, gärna med stavar och gärna med handw ledare, ökar gångsträckan för de drabbade och är en betydligt mer effektiv metod att minska symptomen än så kallad revaskularisering, det vill säga ingrepp för att förbättra cirkulationen. 10 000 andas vi in varje dag. Det gör att luftvägarna är vårt främsta mål för allergier. KALORIER PÅ MENYN Från den första april är alla restaurangkedjor i New York enligt lag tvingade att redovisa kaloriinnehållet för varje rätt på menyerna. Restaurangägarnas förbund i New York försökte stoppa beslutet genom att bland annat stämma stadsledningen, men förgäves. Kritiker hävdar att folk redan vet att snabbmat är onyttigt och att tvånget att uppge maträtternas kaloriinnehåll därför är helt onödigt. Andra framhåller att även om man vet att snabbmat är onyttigt underskattar man kaloriinnehållet och att upplysningen om antalet kalorier därför är relevant, framför allt om det ställs i förhållande till energibehovet för en dag. Enligt CNN lider 54 procent av New Yorks invånare av övervikt eller fetma. liter luft ISTOCKPHOTO FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 7

Sid 6 - Nu känns allt som vanligt igen. Jag lever, skrattar och mår bra. Kerstin Andersson   Sid 8 - DIABETES Ett folkhälsoproblem EN TICKANDE BOMB Hundratusentals människor i Sverige  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se