Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 4 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

DIABETES Kontroll över värdena Efter hjärtinfarkten upptäcktes dold diabetes Högt blodtryck, höga blodfetter och ett tidigt stadium av typ 2-diabetes ­ det blev svaret på proven som togs efter det att Kerstin Andersson sommaren 2004 drabbats av en hjärtinfarkt. Med modern medicinering och livsstilsförändringar har Kerstin fått bättre kontroll över sina värden. T EX T EL ISA BET TA PIO NEUWIRTH FOTO JOHANNA HANNO M ånga människor har diabetes utan att veta om det. I Sverige beräknas 150 000 till 200 000 personer ha dold diabetes, sannolikt har ännu fler nedsatt glukostolerans som är ett förstadium till diabetes. Det finns studier som visar att 70 procent av alla patienter som kommer in till sjukhusens akutmottagningar för hjärtinfarkt har nedsatt glukosintolerans eller diabetes. Flertalet är också övervikt iga, har högt blodtryck och för höga blodfetter. Kerst in Andersson, 64 år, är en av dessa tusentals personer. Sommaren 2004 drabbades hon av en hjärtinfarkt och vid provtagningar på sjukhuset upptäcktes att hon bland annat har en tidig form av typ 2-diabetes. När vi träffas över en lunch märks det ganska snart att Kerstin Andersson är en levnadsglad människa med glimten i ögat. Hon beställer raggmunk med fläsk, och med bricklunchen i händerna säger hon muntert: ­ Jag lovade min dotter att jag skulle äta något nyttigt. Trots att Kerstin Andersson har en tidig form av typ 2-diabetes ­ "men för mig är det ingen riktig diabetes", poängterar hon ­ behöver hon inte ta sitt blodsocker värde före maten, inte heller någon insulinsprut a. Sedan hjärtinfarkten inträffade är hon med i ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet i Stockholm och i den studien tar försökspersonerna en enda injektion med långtidsverkande insulin till kvällen, medan blodsockerkontrollen görs på morgonen. Därtill tar hon blodtryckssänkande och kolesterolsänkande läkemedel samt blodförtunnande mediciner. Alla värden ligger fint nu förtiden. Men när Kerstin drabbades av hjärtinfarkten var värdena allt annat än bra ­ och att hon hade en glukosstörning kom som en total överraskning. ­ Blodtrycket var högt, det visste jag. Jag har haft högt blodtryck ända sedan jag fick min dotter i tjugoårsåldern, men jag hade ingen aning om att mina övriga värden var så usla. Så här i efterhand förstår jag att jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt när jag fick vård för min hjärtinfarkt, säger Kerstin. Efter kranskärlsröntgen och ballongvidgning sattes en stent, det vill säga ett litet metallnät, på plats som håller kärlet öppet, och när Kerstin efteråt talade med läkaren levererades ytterligare en överraskning. 4 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008

Sid 3 - INNEHÅLL 4 8 4 Koll på sockret När Kerstin Andersson fick en hjärtinfarkt upptäcktes   Sid 5 - I forskningsprojektet får jag de modernaste medicinerna, min läkare är specialist  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se