Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 23 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

STÖD FORSKNINGEN Det här är Hjärt-Lungfonden järt-Lungfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till hjärt-, kärl- och lungforskning samt informera om dessa sjukdomar. järt-Lungfonden är en opolitisk och oberoende organisation och har inga offentliga bidrag. Verksamheten vilar på gåvor. järt-Lungfonden är Sveriges största och viktigaste finansiär av den oberoende hjärt- och lungforskningen. Trots att Hjärt-Lungfonden årligen delar ut cirka 120 miljoner kronor kan fonden bara tillgodose knappt 15 procent av de sökta medlen. Fondens viktigaste uppgift är därför att samla in mera pengar. H H en forskning som fonden stöder måste följa vissa kriterier. Hjärt-Lungfondens Forskningsråd går igenom alla ansökningar och betygsätter dem utifrån forskningens kvalitet, projektets upplägg och planering samt möjligheten att nå ny kunskap. järt-Lungfonden prioriterar klinisk forskning för att de medicinska resultaten snabbt ska komma till praktisk användning inom sjukvården. e sjukdomar som våra forskare främst inriktar sig på att bekämpa är hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, medfödda hjärtfel, stroke, astma, KOL, tbc, apné och andra lungsjukdomar. D RÄTT KONTO FÖR PLUSGIRO Hjärt-Lungfonden har två Plusgirokonton, ett ordinarie och ett som enbart hanterar inbetalningar via OCR-nummer. När du ger en spontan gåva ska du använda det ursprungliga kontot 90 91 92-7. Om du däremot betalar via de förifyllda inbetalningskort som vi skickar ut, ska du använda konto 90 91 02-6, vilket är ett särskilt konto som enbart administrerar OCR-inläsning. Genom det här upplägget minskar vi de administrativa kostnaderna så att en större del av din gåva går direkt till forskningen. H H D Vi vårdar ett arv Din omtanke och goda vilja kan leva längre än du själv. I testamentets form försäkrar du dig naturligtvis om att dina närmaste får sin del av de tillgångar du lämnar efter dig. Att ge en testamentsgåva behöver inte innebära att du lämnar all kvarlåtenskap. Du kan välja att ge en gåva i form av exempelvis en aktiepost, möbler eller tavlor. Du kan också välja att låta 10 procent, eller en annan nivå, av kvarlåtenskapens värde, tillfalla Hjärt-Lungfonden. Beställ Testamentshandledningen kostnadsfritt genom talongen sist i tidningen. Den ger information om hur du upprättar ett testamente och ger en testamentsgåva. SÅ HJÄLPER DU TILL MINNESGÅVA Ring 0200-88 24 00 för personlig service eller beställ via hemsidan www.hjart-lungfonden.se TESTAMENTE Kontakta testamentsansvariga Monica Carlsson, 08-566 24 206, monica.carlsson@hjart-lungfonden.se BLI MEDLEM Årsmedlemskap kostar 300 kronor. Kontakta Kim Matthis, 08-566 24 224, kim.matthis@hjart-lungfonden.se FÖR FÖRETAG Ge en gåva, ge kampanjstöd eller sök en långsiktig partner. Kontakta Linda Kaplan, 08-566 24 218, linda.kaplan@hjartlungfonden.se eller Karolina Sjöstedt, 08-566 24 225, karolina.sjostedt@hjart-lungfonden.se GÅVOR/HYLLNINGSKORT Ring 0200-88 24 00 för personlig service om du vill stödja forskningen eller hylla någon som fyller år. BLI MÅNADSGIVARE Du betalar via autogiro eller inbetalningskort. Kontakta Daniel Edelsvärd, 08-566 24 235, daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se LYXTELEGRAM Beställning görs på 020-999 777, fax till 031­19 00 09 eller via www.lyxtelegram.se. GARANTI Alla organisationer med 90-konto kontrolleras regelbundet av Stiftelsen för Insamlingskontroll och är en garanti för att pengarna används på rätt sätt. SPARA FÖR LIVET Varje år överlämnar Öhman Fonder 25 procent av förvaltningsarvodet för aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond till forskningen och bidrar på så vis till den forskning kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som Hjärt-Lungfonden stödjer. Som sparare i Öhman Hjärt-Lungfond ger du därmed ett bidrag utan att själv avstå en enda krona. Beställ mer utförlig information med hjälp av fliken längst bak i tidningen. Stöd forskningen Du kan när du vill stödja den livsviktiga forskningen genom att sätta in valfritt belopp på vårt pg 90 91 92-7 eller bg 909-1927. Alla bidrag är lika välkomna, stora som små. Du kan också göra en stor insats för forskningen genom att bli månadsgivare. FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 23

Sid 22 - NOTER AT FRÅGA ? Huvudman med intresse för läkemedel Professor Hans Sievertsson   Sid 24 - MAT Alla hjärtans recept NÄRINGSINNEHÅLL PER PORTION Energi 449 kcal, fett 16,8  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se