Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 21 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

NOTER AT Kalendarium 3­25 APRIL Kardiovaskulärt vårmöte i Malmö. 2 Föreläsning om kärlkramp Föreläsning av professor Anders Waldenström om kärlkramp på Salénhuset i Stockholm kl 16.30. 29 MAJ FOTO HJÄRT-LUNGFONDEN Föreläsning i Göteborg Föreläsning av professor Lennart Bergfeldt om hjärtrytmrubbningar i Göteborg (lokal meddelas via annons samt på webbplatsen www.hjart-lungfonden.se). 6 MAJ Forskningsanslag Sista bedömningsdag för Forskningsrådet av sökta forskningsanslag. SEPTEMBER Forskning för hälsa nr 3/08 utkommer. 31 AUGUSTI Kampanjen med bland andra Ingvar Oldsberg har givit resultat. GIVMILDHETEN Under vintern har många svenska TV-tittare sett Ingvar Oldsberg sitta i en fåtölj och berätta varför det är viktigt att skänka gåvor till forskningen. Och filmen har verkligen givit resultat berättar Kristina Sparreljung, insamlingschef på Hjärt-Lungfonden. ­ I samband med att filmen visas ökar antalet personer som ringer in och vill skänka pengar, säger hon. Filmerna där kända personer berättar om varför man bör skänka pengar till Hjärt-Lungfonden började visas i oktober förra året och kampanjen fortsätter under hela 2008. I mars var det Anneli Alhanko, Bibi Andersson och Karin Falck som syntes i rutan. ­ Det är ju så att när en kändis säger något så får det större genomslag. Under januari satte vi rekord, aldrig tidigare har vi haft så många samtal till vår gåvoservice, säger Kristina Sparreljung. a KÄNDISAR ÖKAR Temaskrift Uppdaterad temaskrift om kärlkramp utkommer. 12 MAJ 3 Forskningsanslag Sista ansökningsdag för forskningsanslag. 5 MAJ Huvudmannamöte. 15 MAJ 1 Seminarium Seminarium i testamentsfrågor för jurister och boutredare i Sundsvall. 4 SEPTEMBER Medlemsmöte Medlemsmöte på Salénhuset i Stockholm kl 16.00. 29 MAJ Temaskrift 15 SEPTEMBER Uppdaterad temaskrift om hjärtinfarkt utkommer. Lars Werkö 90 år Den 13 mars fyllde professor emeritus Lars Werkö, tidigare ordförande i Hjärt-Lungfondens Vetenskapliga nämnd, 90 år. Få personer har som Lars Werkö gjort så mycket för svensk klinisk forskning inom hjärt-kärlområdet. På 1940-talet införde han hjärtkateterisering som metod för cirkulationsforskning och diagnostik i Sverige. Fram till 1975 verkade han som professor i invärtes medicin vid Göteborgs universitet och chef för medicinkliniken på Sahlgrenska sjukhuset. Därefter var han i tio års tid forskningschef och vice koncernchef på Astra. Lars Werkö har också varit ledamot av världshälsoorganisationen WHOs advisory panel for cardiovascular disease och ordförande för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. a DET ÄR BEVISAT ATT BECEL PRO.ACTIV SÄNKER KOLESTEROLVÄRDET VÄRLDENS LEDANDE VARUMÄRKE MED VÄXTSTEROLER* * Baserad på Nielsen scantrack i enheter, värde och volym, rullande helår Juli 2007 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 21

Sid 20 - NOTERAT Strokeforskningen nära genombrott Forskare i Lund står inför ett genombrott   Sid 22 - NOTER AT FRÅGA ? Huvudman med intresse för läkemedel Professor Hans Sievertsson  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se