Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 20 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

NOTERAT Strokeforskningen nära genombrott Forskare i Lund står inför ett genombrott inom strokeforskningen. Efter åtta års arbete har man funnit en substans som kan lindra de hjärnskador som uppstår efter en stroke. TEXT ERIK JUHLIN Lars Edvinsson är professor i internmedicin vid Lunds universitet och har efter åtta års forskning hittat en substans som kan få stor betydelse för framtida strokepatienter. ­ I dag har akutsjukvården tre timmar på sig att sätta in behandling efter en stroke. Efter det återstår inte mycket att göra. Om vårt läkemedel fungerar som vi hoppas kommer framtidens strokepatienter att kunna få en bättre behandling och de skadade områdena i hjärnan kommer att kunna minskas avsevärt, säger Lars Edvinsson. Lars Edvinsson och hans forskargrupp har studerat receptorerna i hjärnans kärl och kommit fram till att dessa tenderar att dra samman kärlen samt stimulera cellerna i kärlväggarna att växa till vid en stroke, med minskat blodflöde och förvärrade skador som följd. Den substans som nu har tagits fram har visat sig minska dessa effekter och därmed hoppas man avsevärt kunna lindra de hjärnskador som uppstår efter en stroke. ­ Den strokeforskning inom neuroprotektion som pågått i tre decennier har inte visat några större framsteg. Vi är ensamma om vår hypotes, vilket är jätteroligt, och som kvitto på detta har jag blivit inbjuden till en rad symposier både i USA och Europa, berättar Lars Edvinsson. ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO 3 FRÅGOR TILL... ...Björn Svedberg som varit VD för Ericsson i 13 år, styrelseordförande i åtta år och koncernchef för SEB under bankens turbulenta år på 1990-talet. Han har dessutom haft många tunga styrelseuppdrag. År 2004 drabbades han av en stroke, en hjärnblödning troligen orsakad av högt blodtryck. Han har nästan ingen känsel i vänster sida, armen fungerar dåligt och han har svårt att gå. Efter intensiv rehabilitering kunde han ändå inom bara några månader vara tillbaka på jobbet på Investor. Nu har han i princip pensionerat sig, 71 år gammal. Hur upplever du den vård du fått? Fakta Årligen drabbas 30 000 svenskar av stroke. Orsaken är en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller ett brustet blodkärl (hjärnblödning). g aste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och tumörsjukdomar. Mer än 100 000 svenskar lever med restsymptom som ger större eller mindre handikapp av fysisk eller psykisk art. ­ Jag fick en helt fantastisk vård ­ från ambulanstransporten till rehabiliteringen på Erstagårdskliniken i Nacka. Under tre månader fick jag sjukgymnastik och arbetsterapi. Bland annat lagade jag mat och en dag bakade jag och ett gäng medpatienter 140 scones! Det var bra att jobba med händerna och den sociala samvaron var också viktig. Personalen var mycket professionell och engagerad. Vad tycker du är viktigt vid behandling av stroke-patienter? aaa ­ Rehabiliteringen är oerhört viktig. Den måste sättas in tidigt och följas upp när patienterna åker hem. Det finns många ensamma människor som kan ha svårt att fullfölja de rekommendationer de fått, de behöver hembesök och uppmuntran från exempelvis sjukgymnaster. Mer forskning tror jag behövs om betydelsen av rehabilitering. Jag tror att en satsning på fler timmar för sjukg ymnasterna borde vara en ekonomiskt lönsam väg att gå, med rätt behandling kan förmodligen fler klara sig bra på egen hand. Vilka insikter har du fått? ­ Min förhoppning är att vi ska kunna genomföra en pilotstudie i samarbete med neurokirurgiska kliniken i Lund redan under nästa år. Faller den väl ut står vi inför en ny farmakologisk behandlingsform, avslutar Lars Edvinsson. a ­ Min stroke kom som en blixt från klar himmel. Det var dumt av mig att inte göra hälsokontroller, då hade kanske mitt höga blodt r yck upptäckts. Jag rekommenderar alla att regelbundet gå på hälsokontroll. Sjukdomen har inneburit att jag kommit i kontakt med miljöer jag inte kände till, träffat intressanta personer och kommit till insikt att man kan leva ett helt annat liv. a Ett stort tack! Under 2007 har många företag på olika sätt bidragit till Hjärt-Lungfondens forskning. För varje gåva vi fått in, liten som stor, får fler hjärtan chansen att klappa vidare. Vi vill rikta ett speciellt tack till våra samarbetspartners, sponsorer och företag som skänkt oss större gåvor. AB Svenska Shell · Actelion Pharmaceuticals Sweden AB · Aktiebolaget Alrik Hedlund · Astra Zeneca · BMS · Boston Guidant Sverige AB · Euroflorist · GE Healthcare · Laerdal Medical AB · Lunchfrämjandet · Medtronic · Nycomed · Parnass Förlag AB · Pfizer AB · Postkodlotteriet · Rikstelegram Aktiebolag · Roche · Sanofi Aventis · Stockholm Heart Center · Unilever Sverige AB · Varbergsfisk Ek För · Vesterålens Naturprodukter · Kicks · Öhman Fonder Företag som stödjer oss med värdefullt engagemang AB Borätt · AB Oscar Hanson VVS · Affärsdata · Agntho's AB · Aiolos Medical AB · Aktiebolaget Snowtech · Alingsås Naprapatklinik · AS3 Companies A/S · ATG · B & L Lund AB · B Larsson & Örnmark Målerifirma · Bulk Johansson Tormestorp Sweden AB · Bygg Björn Winnberg AB · Cardio-Nord AB · CEKAB · Compass Group Service Management · Dillqvist Catering & Städ · Domänverkets Vägmästarklubb · Elektromontage Söderköping AB · Emtunga Offshore · Eslövs Kommun · Eurest AB · Fahlgren & Company AB · Fazer Amica AB · G:ssons El AB · Göteborgs Stads parkering AB · Heart Store · Home Properties AB · ISS Facility Services · Johnson Controls Sweden AB · JVN Elkonsult AB · Carlsson & Karlsson DKS AB · Newline Group AB · Nolato Plastteknik AB · Nordisk Mediaanalys KB · Novartis Sverige AB · Parship.se · Sankon Elektronik AB · Seniorgården AB · Sodexho AB · Stiftelsen Kapten Gustaf Nilsson · Stockholms Kammarkör · Svenska Lantägg AB · Södra Sunnerbo Lastbilscentral · Tritech Technology AB · Uppsala Husmodersförenings · Veolia Vatten AB · Willis AB · Vitatron Sweden AB · Västerbottens Läns Landsting 20 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 FOTO MAGNUS CARLSSON

Sid 19 - 2006 hade Sydsverige sin varmaste julimånad sedan mätningarna började 1859. Lund   Sid 21 - NOTER AT Kalendarium 3­25 APRIL Kardiovaskulärt vårmöte i Malmö. 2 Föreläsning  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se