Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 18 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

Morgondagens väderprognos varnar för varmare, blötare och mer extremt väder. Och klimatförändringarna påverkar vår hälsa. Hårdast drabbas dem som lider av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Nu måste kommuner och landsting förbereda sig inför kommande värmeböljor. T EX T SUSANNA LINDGREN FOTO PETER WESTRUP/FOLIO V 18 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 i svenskar mår som bäst när dygnets medeltemperatur ligger på mellan 12 och 14 grader. Det är då dödstalen är allra lägst. Trots det drömmer få om en sådan medeltemperat ur och så kommer det heller inte att se ut i framtiden. Enligt SMHIs beräkningar kommer vintertemperat uren att stiga med mellan tre och åtta grader till nästa sekelskifte. Somrarna förväntas bli en till fem grader varmare. Men det som lär påverka oss mest är de stora temperatursvängningarna med perioder av köldknäppar och extrema värmeböljor. Bertil Forsberg är docent och enhetschef för Yrkes- och miljömedicin vid Institutionen för folkhäl- sa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Han studerar klimatförändringens hälsoeffekter. ­ Den mänskliga inverkan på klimatsystemet har åtminstone fördubblat risken för extrema värmeböljor, som den som drabbade Frankrike 2003. Och vi vet att fler dör i hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt när det blir varmt, säger han. Under ett par extremt varma sommarveckor 2003 dog 34 000 människor i Syd- och Mellaneuropa till följd av värmen. ­ Med bättre kunskap kring hur de mest utsatta påverkas av värmen hade många av dessa dödsfall kunnat undvikas, säger Bertil Forsberg.

Sid 17 - I Lund har man under årens lopp byggt upp en unik vävnadsbank som nu ger unika forskningsmöjligheter   Sid 19 - 2006 hade Sydsverige sin varmaste julimånad sedan mätningarna började 1859. Lund  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se