Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 13 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

Vi pratar mycket om allt som rör livsstil, men vi pratar inte så mycket om sjukdom säger Mai-Lis Hellénius. I början av januari öppnade en ny typ av mottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det är en mottagning för både friska och sjuka med fokus på lust i stället för pekpinnar. TEXT PETRA LODÉN FOTO NORDICPHOTOS, HÅKAN FLANK livsstil Under våren har livsstilmottagningen tagit emot två pilotgrupper. En grupp kommer från en närliggande vårdcentral, den andra från kärlkirurgen och kardiologen på sjukhuset. Deltagarna i den första gruppen har en rad riskfaktorer, men inte utvecklad hjärt-kärlsjukdom, medan medlemmarna av den andra gruppen är hjärt-kärlsjuka och behöver hjälp för att undvika allvarliga följder av sjukdomen. Grupperna träffas vid fem tillfällen under fyra till sex månader. Dessutom inleds och avslutas kursen med en individuell undersökning. ­ Vid varje träff har vi ett praktiskt moment. Det kan handla om att servera en smörgås med sardiner som innehåller nyttiga fiskfetter eller visa hur man går med stavar för att få ut mer effekt. Vi vill berätta om det som är bra och vi vill vara tillåtande ­ det ska FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 Lustfylld L ivsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna bedriver inte sjukvård i traditionell mening. Verksamheten bygger i stället på gruppträffar som är utformade som kurser i livsstilslära. ­ Det ska hela tiden vara konkret och lustfyllt utan pekpinnar. Vi pratar om allt som rör livsstil som mat, rökning, alkohol och motion. Men vi prat ar inte så mycket sjukdom, säger professor Mai-Lis Hellénius, ansvarig ledare för mottagningen. Hon har arbetat med livsstilsfrågor i mer än 20 år som både distriktsläkare och forskare. ­ Vår verksamhet vilar på god vetenskaplig grund. Det finns både nationell och internationell forskning som visar på hur betydelsefullt förändrad livsstil är. Men i praktiken satsas väldigt lite på prevent iv vård, betydligt mer tid ägnas åt sjukdom. » » 13

Sid 12 - AKTUELL FORSKNING ISTOCKPHOTO Sköldkörtelhormon kan sänka kolesterol Lättläst om   Sid 14 - aaa Fakta Livsstilsmottagning där patienterna får ta del av en föreläsning samt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se