Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 12 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

AKTUELL FORSKNING ISTOCKPHOTO Sköldkörtelhormon kan sänka kolesterol Lättläst om folksjukdomar En variant av mänskligt sköldkörtelhormon kan sänka andelen LDL-kolesterol i blodet utan att ge biverkningar i form av förhöjd hjärtfrekvens. Det visar en ny studie som genomförts av forskare vid Karolinska institutet, Linköpings universitet, University of California i San Fransisco samt läkemedelsföretaget Karobio. Studien omfattade 25 måttligt överviktiga personer med förhöjda kolesterolvärden. De behandlades med olika doser av en ny substans som baseras på en variant av sköldkörtelhormon. Bo Angelin, professor i klinisk metabolisk forskning vid Karolinska institutet i Huddinge och en av forskarna bakom studien säger att resultaten inger hopp. ­ Vi ser att behandlingen kan minska nivåerna av total- och LDL-kolesterol med upp till 40 procent. I de undersökta doserna fanns heller ingen tendens till ökad hjärtfrekvens eller andra kardiovaskulära biverkningar, säger han. Nya yrkesgrupper löper astmarisk Nagelskulptriser löper stor risk att utveckla astma. Även svetsare, städare, lantbrukare, sotare, undersköterskor och sjuksköterskor finns i yrkesgrupper med förhöjd risk att utveckla astma. Enligt tidningen Allergia orsakas nästan vart femte fall av astma som debuterar i vuxen ålder av faktorer på arbetsplatsen. För nagelskulptrisernas del handlar det om det snabblim som man fäster lösnaglar med. Limmet innehåller cyanoakrylater, ämnen som även finns i det lim som sjukvården använder för att limma ihop sårskador. avlider varje år i hjärt-kärlsjukdomar till följd av rökning. Ny klaff med kateteringrepp Flera sjukhus i landet har börjat tillämpa en ny och skonsam metod att byta hjärtklaffar. Operationen genomförs med hjälp av kateter ­ ett ingrepp som innebär snabb återhämtning och kort eftervård för patientens del. Hittills har hjärtklaffbyten genomför ts vid öppen thoraxkirurgi, vilket inneburit att patienterna måste stanna på sjukhus i ett par veckor. Genom att föra in en kateter i kärlsystemet och sätta klaffen på plats inifrån når man stora fördelar, framförallt för patienten men även för sjukvården eftersom man slipper kostnaden för vården efter operationen. För patientens del blir traumat betydligt mindre och återhämtningen går fort ­ redan dagen efter ingreppet kan man gå hem. 12 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 2 500 SVENSKAR De gamla folksjukdomarna som tuberkulos och polio har numera krympt till relativt små bekymmer i Sverige, samtidigt som nya folksjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, KOL och övervikt vuxit till stora problem. I Från Alzheimer till Övervikt beskriver de tre forskarna StenMagnus Aquilonius, Gunnar Boman och Dag Nyholm 17 av våra nya folksjukdomar. Varje sjukdom beskrivs utifrån en så kallad fallbeskrivning och åtföljs av en förklarad sjukjournal samt en utförligare beskrivning av sjukdomen. Boken vänder sig till drabbade, anhöriga eller de som är allmänt intresserad av hälsofrågor och är skriven på ett lättfattligt språk. Cirkapris 350 kronor. Konsultförlaget Uppsala Publishing House. Ledande danska folkhälsoexperter vill förbjuda rulltrappor och gömma undan hissarna. Detta för att hjälpa de cirka 1,4 miljoner danskar som beräknas vara överviktiga eller feta. Professor Torben Jörgensen vid Forskningscenter for forebyggelse og sundhed anser exempelvis att det inte ska få finnas rulltrappor på de nedersta två planen i offentliga byggnader. I Sverige ser man dock med skepsis på det danska förslaget. Gunnar Ågren, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut, säger till Dagens Medicin att det vore bättre om de som inte vill ta rulltrappan erbjuds ett alternativ. I dagens läge göms trapporna i de flesta fall undan bakom dörrar märkta "nödutgång". ILLUSTRATION ANN-SOFI MARMINGE Förbjud rulltrappor!

Sid 11 - Krav på bättre vård vid hjärtsvikt TEXT ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO PLAINPICTURE/FOLIO   Sid 13 - Vi pratar mycket om allt som rör livsstil, men vi pratar inte så mycket om sjukdom  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se