Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 10 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

å forskningssidan arbetas det intensivt på den andra flanken, det vill säga att hitta effektiva läkemedel eller metoder som förhindrar komplikationerna som ofta kommer när diabetessjukdom är ett faktum. ­ Just nu befinner vi oss i en tid då flera intressant a nationella och internationella studier pågår, när de är klara har jag stora förhoppningar om att resultaten ska kunna kan ge klarhet i många frågor, säger Lars Rydén. De viktigaste frågorna handlar i dag om blodsockernivåer och hur man ska hantera dem för att minska eller förebygga skador i både stora och små kärl. I den så kallade Origin-studien, som Lars Rydén själv varit med om att starta, undersöks hur tidigt man ska gå in med insulin som blodsockersänkande läkemedel hos personer vid nyupptäckt diabetes. Man tittar också på hur strikt behandlingen bör vara och om åtgärderna i så fall kan förhindra hjärtinfarkt och stroke. Runt om i världen pågår även många rena läkemedelsprövningar på både nya och äldre läkemedelskoncept som på olika sätt sänker eller stabiliserar blodsockernivåerna hos personer med glukosstörningar eller utvecklad typ 2-diabetes. Under årens lopp har forskningen kring diabetes inte bara gått framåt, synen på sjukdomen har också förändrats, från att vara "sockersjuka" till en viktig hjärt-kärlangelängenhet. De nya kunskaperna kommer troligen att rita om kartan för läkarkåren och bidra till att vi får en ny typ av läkare som ser till patientens helhetssituation snarare än att fokusera enbart på hjärtat eller diabetessjukdomen, eller åtminstone bidra till att de olika specialisterna arbetar närmare varandra, tror Lars Rydén. ­ I framtiden går det inte att bara vara hjärtspecialist eller diabetesdoktor, utan kardiologerna I framtiden måste kardiologerna och diabetologerna samarbeta mycket mer. " och diabetologerna måste samarbeta mycket mer. Tidigare tittade diabetesläkarna inte särskilt på dödligheten eller risken för hjärtinfarkt, utan var koncentrerade på blodsockersänkande medicinering. I dag vet vi alla att patienten måste ha kontroll på sitt blodtryck och sina blodfetter för att undvika framtida hjärt-kärlsjukdom. Vi kardiologer måste lära oss mer om diabetes ­ det är alltid vi som kommer att sköta om de här patienterna när de drabbas av akuta hjärthändelser. Ser Lars Rydén då någon ljusning? ­ Jo, såtillvida att politikerna börjar förstå att diabetes är ett snabbt tilltagande folkhälsoproblem och att man förstår vikten av att motverka sjukdomens uppkomst. Detta skapar möjligheter för samordnade, nationella förebyggande insatser. a aaa Fakta: Riskgrupper m man sköter om sig själv och rör sig regelbundet är risken att utveckla typ 2-diabetes liten. Vissa utsatta grupper bör dock fångas upp och få sina blodsockernivåer undersökta. Det gäller: - - - O P - aaa 10 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008

Sid 9 - studie ­ där forskarna har kommit fram till en och samma sak, nämligen att ökad   Sid 11 - Krav på bättre vård vid hjärtsvikt TEXT ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO PLAINPICTURE/FOLIO  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se