Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 3 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

LEDARE Sverige tappar tempo på medicinområdet En gång räknades Sverige som världsledande inom medicinsk forskning. Så är det inte längre. Häromveckan kom Vetenskapsrådet med en rapport som visar att svensk forskning i allmänhet och medicinsk forskning i synnerhet tappat mark internationellt. I början av1980-talet låg Sverige bra till och svenska forskares publikationer citerades flitigt av andra forskare. Nu har svenska forskare tappat i jämförelse med kolleger i andra europeiska länder. Forskare från Danmark, Finland och Holland citeras däremot allt oftare. Det här beror inte på att svenska forskare håller låg kvalitet. Tvärtom håller svenska forskare mycket hög kvalitet, och det gör deras forskningsprojekt också. Problemet är i stället att de saknar resurser för att fortsätta hålla sig i framkanten. Forskningsarbete på internationell nivå kostar pengar och för dagens forskare blir det allt svårare att få tag i de medel som behövs. En betydande del av deras tid går åt till att söka medel för sitt arbete. Hjärt-Lungfonden är i dag den största enskilda finansiären av landets oberoende hjärt-, kärl- och lungforskning. Varje år delar vi ut cirka 85 miljoner kronor till forskningen. Tyvärr motsvarar det bara cirka 15 procent av de pengar som forskarna faktiskt söker hos oss, trots att forskningsprojekten håller mycket hög nivå. Med andra ord tvingas vi säga nej till forskare som skulle kunna ge viktiga svar och rädda många liv. Varje kvart drabbas någon i Sverige av hjärtinfarkt och varje timme dör någon. Lägger vi sedan till andra diagnoser som hjärtsvikt, kärlkramp, rytmrubbningar, medfödda hjärtfel, astma, KOL och andra lungsjukdomar så får vi en lång rad av allvarliga sjukdomar som leder till funktionshinder och för tidig död. Hjärt- och lungsjukdomarna är de största folksjukdomarna i Sverige och forskningen är vårt främsta vapen i kampen för att besegra dem. Hjärt-Lungfonden sluter upp bakom forskarna i denna kamp och vi skjuter till så mycket medel vi kan för att forskningen ska kunna fortsätta, utvecklas, och nå livsviktiga resultat. Men vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta striden. Med din hjälp når svenska forskare framstående och internationellt gångbara resultat. Med din hjälp kan vi en dag besegra hjärtoch lungsjukdomarna på samma sätt som vi en gång besegrade tbc. staffan joseph s o n generalsekreterare Forskning för hälsa 4/2006 3 02-03_innehall_ffh406 3 10/26/2006, 10:44:10

Sid 2 - INNEHÅLL 4/2006 Lill-Babs nya liv 4 En av Sveriges hårdast arbetande artister fick   Sid 4 - FOLKKÄRT FORSKNINGSSTÖD 4 Forskning för hälsa 4/2006 04-07_lillbabs_ffh406.indd  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se