Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 22 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

FÖR VÅRA MEDLEMMAR Stöd forskningen! Du kan när du vill stödja den livsviktiga forskningen genom att sätta in valfritt belopp på vårt pg 90 91 92 -7 eller bg 909-1927. Alla bidrag är lika välkomna, stora som små. Du kan också göra en stor insats för forskningen genom att bli månadsgivare. Minnesgåva Din minnesgåva betyder oerhört mycket för forskningen. Ring till Hjärt-Lungfonden på telefon 0200-88 24 00 så får du personlig rådgivning och hjälp att lämna din minnesgåva. Om du lämnar gåvan före klockan 14 skickar vi redan samma dag ett vackert minneskort till den adress eller person som du önskar. Fler och fler väljer i dag att lämna minnesgåvor till Hjärt-Lungfonden eftersom hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna är så utbredda. alternativ är att betala en engångsavgift på 3 000 kronor för ständigt medlemskap. Bli företagsmedlem I medlemskapet ingår Forskning för hälsa samt referensexemplar av våra nya skrifter. Kostnad 2 000 kronor per år. Kontakta Ingrid Engellau, telefon 08-566 242 17. Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation vars uppgift är att samla in och fördela pengar till hjärt-, kärl- och lungforskning samt informera om hjärt-lungsjukdomar. HjärtLungfonden är en opolitisk och oberoende organisation och har inga offentliga bidrag. Verksamheten vilar på gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största och viktigaste finansiär av den fria hjärt- och lungforskningen vid sjukhus och forskningskliniker. Trots att Hjärt-Lungfonden årligen delar ut cirka 85 miljoner kronor till medicinsk forskning kan fonden bara tillgodose knappt 15 procent av de sökta medlen. Fondens största uppgift är därför att samla in mer pengar. Den forskning som fonden stöder måste följa vissa kriterier. Hjärt-Lungfondens Forskningsråd går igenom alla ansökningar och betygsätter dem utifrån forskningens kvalitet, projektets upplägg och planering samt möjligheten att nå ny kunskap. Hjärt-Lungfonden prioriterar klinisk forskning för att de medicinska resultaten snabbt ska komma till praktisk användning inom sjukvården. De sjukdomar som våra forskare främst inriktar sig på att bekämpa är hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, medfödda hjärtfel, stroke, astma, KOL, tbc, apné och andra lungsjukdomar. Ge gåvor Testamente Att testamentera pengar är ett sätt att låta din yttersta vilja styra din kvarlåtenskap. Många känner att medicinsk forskning är mycket viktig för kommande generationer och genom att testamentera till Hjärt-Lungfonden och forskning inom hjärt-lungområdet försäkrar du dig om att pengarna kommer till största möjliga nytta. Har du frågor, så kontakta gärna testamentsansvariga Monica Carlsson på telefon 0200-88 24 00 eller via e-post monica.carlsson@hjartlungfonden.se. Ring 0200-88 24 00 och ge en gåva till forskningen. Du kan också hylla någon som fyller år eller hedra minnet av en avliden. Hjärt-Lungfonden skickar ett gratulations- respektive minneskort. Bli månadsgivare Du bidrar med ett månatligt belopp (via autogiro eller inbetalningskort). Du får regelbundet information om vår verksamhet. Du får en unik hjärtnål som bevis på och tack för att du är månadsgivare. Din månadsgåva går till forskning kring hjärt-, kärloch lungsjukdomar. Din månadsgåva ger fler hjärtan chansen att klappa längre. H j är t - L u ng fo nd e n s 90-konto kontroller as regelbundet av Stiftelsen för Insamlingskontroll och är en garanti för att pengarna används på rätt sätt. Bli medlem Som medlem får du tidningen Forskning för hälsa fyra gånger om året, liksom olika förmånliga erbjudanden. Ditt årsmedlemskap kostar 300 kronor. Ett Skicka lyxtelegram Lyxtelegram beställs på telefon 020-999 777, på fax 031-19 00 09 eller på www.hjart-lungfonden.se. Motiven finns avbildade i telefonkatalogen. 22 Forskning för hälsa 4/2006 22-23_Medlemssidor_ffh406 22 10/26/2006, 11:08:46

Sid 21 - NOTIS Farliga andningsstopp Snarkare med sömnapné, det vill säga andningsstopp   Sid 23 - ERBJUDANDE Köp julkort och julklappar hos oss och stöd samtidigt forskningen. Som  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se