Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 21 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

NOTIS Farliga andningsstopp Snarkare med sömnapné, det vill säga andningsstopp i sömnen, löper större risk än vanliga snarkare att drabbas av hjärtinfarkt. Men med god behandling mot apnén minskar risken. Det visar en studie svensk studie ledd av lungspecialisten Yüksel Peker vid Kärnsjukhuset i Skövde. Studien omfattar 308 snarkare som sökte hjälp vid sömnlaboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under tidigt 90-tal och som sedan följts upp efter sju år. En tredjedel av snarkarna hade sömnapné. När patienterna följdes upp via dödsorsaksregistret, journaler och enkäter visade det sig att 16 procent av patienterna med sömnapné drabbats av hjärtinfarkt eller svår kärlkramp. Av de sömnapnépatienter som drabbats av hjärthändelse hade 25 procent avbrutit behandlingen för sin apné medan 4 procent fått och fullföljt en adekvat behandling. Forskarna drar slutsatsen att sömnapné i sig utgör en risk för hjärtinfarkt och kärlkramp och att det därför är viktigt att behandla sömnapné som ett led i att förebygga hjärtproblem. Källa: European Respiratory Journal Vuxna bör få i sig minst 2 gram Omega-3 fettsyror om dagen. Dessa mängder får man i sig om man äter fisk minst 2-3 gånger i veckan. Snusare tenderar att bli feta Rökning ökar risken för hjärnblödning Rökare löper större risk än andra att drabbas av pulsåderbråck, aneurism, som är en svår och livshotande form av hjärnblödning. Det visar resultat av en studie som genomförts vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Studien baseras på 120 rökande och snusande patienter med en form av blödning som uppkommer under den mjuka hjärnhinnan, så kallad subaraknoidalblödning. Den vanligaste orsaken till en sådan blödning är pulsåderbråck, som i sin tur kan bero på en medfödd missbildning i ett kärl eller en svaghet i kärlväggen. 55 procent av de 120 patienterna var rökare och 22 procent före detta rökare och när deras rökvanor sattes i relation till svenskarnas generella rökvanor (enligt SCB) kunde man konstatera att risken för denna typ av hjärnblödning ökar med cirka 2,5 gånger för rökare. Däremot hittades ingen riskökning hos snusare, vilket leder till slutsatsen att det inte är nikotinet utan andra substanser i cigarrettröken som bidrar till den ökande risken. Forskare har redan tidigare konstaterat att rökning har en negativ effekt på blodkärlen och bland annat utgör en stark riskfaktor för hjärtinfarkt. Storsnusare löper förhöjd risk att drabbas av förhöjda halter av skadliga blodfetter och att bli feta. Det visar en studie som genomförts vid Umeå universitetssjukhus. Med storsnusare avses personer som förbrukar fler än fyra dosor i veckan. Studien baseras på resultat från de stora hälsoundersökningar på 40-, 50- och 60-åringar som gjorts i Västerbottens län sedan början av 90-talet samt på en uppföljning som gjordes tio år senare. Den visar att de personer som var storsnusare vid det första undersökningstillfället löpte 60 procents förhöjd risk att utveckla så kallat metabolt syndrom under följande tioårsperiod. Forskarna hade då kompenserat för faktorer som ålder, kön, eventuellt alkoholmissbruk samt hjärt-kärlsjukdom och diabetes i familjen. Det metabola syndromet handlar om kopplingen mellan övervikt, högt blodtryck, blodfettsrubbningar samt nedsatt känslighet för insulin, så kallad insulinresistens. Personer med metabolt syndrom löper kraftigt förhöjd risk att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Källa: Scandinavian Journal of Public Health Forskning för hälsa 4/2006 21 18-21_porträtt_foh4f6 21 10/26/2006, 11:05:25

Sid 20 - » helst i världen så länge de har tillgång till ett telefonsystem. Cecilia Linde   Sid 22 - FÖR VÅRA MEDLEMMAR Stöd forskningen! Du kan när du vill stödja den livsviktiga  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se