Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 20 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

» helst i världen så länge de har tillgång till ett telefonsystem. Cecilia Linde tror att framtidens pacemakerbehandlingar kommer att kombinera den biventrikulära pacemakerfunktionen med hjärtsviktsmonitorering och defibrillering, som är ett sätt att häva hjärtflimmer. Kanske kan det till och med bli aktuellt med automatisk läkemedelstillförsel via apparaten för att förebygga hotande försämringar. Då finns allt i samma apparat som kan förbättra hjärtpatienternas livskvalitet. Karriären som hjärtspecialist var inte själv- klar för Cecilia Linde. Hon hann tjänstgöra både som cancerläkare på Radiumhemmet och som barnläkare på Huddinge sjukhus innan hon bestämde sig. ­ Jag tilltalades av att man som läkare numera kan göra väldigt mycket för att underlätta för de hjärtsjuka. Den nuvarande parallella rollen som verksamhetschef passar Cecilia Linde bra, eftersom den ger henne möjlighet att påverka och förändra. Hon är extra lyhörd för kvinnliga kollegers strävan att komma vidare i karriären, inte minst för att hon själv ibland var tvungen att gå omvägar. Själv satsade hon på att bygga upp ett internationellt nätverk. Flera av de uppmärksammade forskningsstudierna som hon varit med om att genomföra har gjorts i samarbete med utländska kolleger. ­ Jag är mycket intresserad av att bygga nätverk och tycker om att vara en internationellt aktiv kardiolog, säger Cecilia Linde. Hon reser "väldigt ofta" i jobbet till internationella konferenser runtom i världen, håller föredrag eller har olika förtroendeuppdrag. När vi träffar henne kommer hon just från hjärtläkarnas världsmöte i Barcelona där hon föreläste om pacemakerbehandling vid hjärtsvikt, satt som ordförande vid två olika symposier och var domare i en prisutdelning till unga forskande kardiologer. Dessutom ledde hon arbetet med att formulera gemensamma europeiska riktlinjer för behandling med pacemaker och implanterbar defibrillator. I Barcelona hade hon hedersuppdraget att som en av nio experter sammanfatta världsmötets höjdpunkter. Dessa skulle väljas ut från 200 vetenskapliga arbeten som presenterades. ­ Arbetet blir något av en livsform, säger Cecilia Linde. Om man är både verksamhetschef och verksam som forskare, då har man begränsat med fritid. Hon tillägger att hon självfallet gör även annat än jobbar, och nämner bland annat TV-komediserien Desperate Housewives, böcker av Kajsa Ingmarsson och sportlov i fjällen med trettonåriga dottern ­ som för övrigt redan förklarat att hon inte tänker bli läkare. Cecilia Linde förklarar att hon inte tänker gå i pension som verksamhetschef. Så småningom ska hon lämna över till någon annan och börja ägna sig åt forskning på heltid igen. ­ Inom forskningen handlar det mesta om viljekraft och initiativförmåga, säger hon. Forskaren har lättare att genomföra det hon har tänkt sig, medan verksamhetschefen måste väga samman många intressen. 1 Cecilia Linde är gärna extra uppmuntrande när kvinnliga kolleger vill komma vidare i sina karriärer. " 20 Forskning för hälsa 4/2006 18-21_porträtt_foh4f6 20 Jag tilltalades av att man som läkare numera kan göra väldigt mycket för att underlätta för de hjärtsjuka." 2006-10-27, 11:08:24

Sid 19 - FORSKNING Förebyggande över vakning av riskpatienter i hemmet Hjärtläkaren Cecilia   Sid 21 - NOTIS Farliga andningsstopp Snarkare med sömnapné, det vill säga andningsstopp  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se