Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 19 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

FORSKNING Förebyggande över vakning av riskpatienter i hemmet Hjärtläkaren Cecilia Linde forskar i klinisk utvärdering av nya pacemakermetoder parallellt med arbetet som klinikchef. Arbetet bjuder på värdefulla möten, både med patienter och med internationella kolleger. Text Gabor Hont Foto Fredrik Nyman Cecilia Linde är inne på sitt femte år som verksamhetschef för Hjärtsektionen på Karolinska universitetssjukhuset, som finns både i Solna och i Huddinge. Jobbet är både ansvarsfullt och krävande och en normal arbetsvecka blir ofta väldigt lång. Det hon önskar sig allra mest är mer tid åt det egna forskningsarbetet. Cecilia Lindes doktorsavhandling från 1992 behandlar pacemakerbehandling av långsam hjärtrytm, och den forskningen kom att bestämma inriktningen på hennes fortsatta arbete. Under det senaste decenniet har hon studerat möjligheterna att använda pacemaker vid hjärtsvikt, som är ett tillstånd då hjärtats pumpförmåga är kraftigt nedsatt. Hon har också gjort några internationellt uppmärksammade studier i biventrikulär pacemakerbehandling av svår hjärtsvikt. Det innebär att pacemakern förses med två kammarelektroder i stället för en, så att både höger och vänster kammare stimuleras på samma gång. Metoden kan sättas in hos vissa patienter som komplement till läkemedel. ­ Många med svår hjärtsvikt som fått den här behandlingen har följts i sju-åtta år, och de mår bra, säger Cecilia Linde. Patienterna hon träffar ingår ofta i kliniska forskningstudier om pacemakerbehandling eller om hemodynamisk monitorering, ett nytt sätt att fortlöpande övervaka hjärtats arbete hos riskpatienter. Cecilia Linde är just nu mycket engagerad i forskningen kring den nya metoden, som gör det möjligt att förebygga hjärt-kärlhändelser hos patienterna genom att sätta in lämplig behandling i tid. Övervakningen sker med hjälp av en pacemakerliknande apparat som via en elektrod mäter trycket inne i hjärtats högra kammare. Genom att registrera tryckförändringar kan man förutsäga en försämring redan innan patienten får symptom. Patientens värden läses av via en speciell apparat, antingen på sjukhuset eller i hemmet. I en snar framtid kommer patienter att kunna ringa in sina värden till läkaren eller rapportera via internet. Då kan både läkaren och patienten befinna sig i stort sett var som Forskning för hälsa 4/2006 19 » 18-21_porträtt_foh4f6 19 10/26/2006, 11:04:09

Sid 18 - 18 Forskning för Hälsa 4/2006 18-21_porträtt_foh4f6 18 10/26/2006, 11:03:40   Sid 20 - » helst i världen så länge de har tillgång till ett telefonsystem. Cecilia Linde  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se