Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 15 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

En färsk studie från Humboldtuniversitetet i Berlin ger en vink om att kvinnors underrepresentation i kliniska studier på mediciners effekt kan bidra till obehagliga överraskningar. Behandling med läkemedel som utprovats mest på män kan nämligen utlösa oförutsedda reaktioner hos kvinnorna. Berlinstudien visar att kvinnor med hjärt-kärlsjukdomar kan utveckla kraftigare biverkningar på hjärtmedicinerna jämfört med män. Dubbelt så många kvinnor som män fick hosta när de tog ACE-hämmare (en blodtryckssänkande medicin). Blodförtunnande medel till kvinnor ökade deras blödningsbenägenhet, och behandling med digitalis, en viktig medicin mot hjärtsvikt, kunde kopplas till högre dödlighet bland kvinnor än bland män. Kvinnorna drabbades också oftare än männen av Enlig t Eva Swahn, professor och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, har flera kirurger börjat intressera sig för forskningsprojekt som kan utreda vilka könsrelaterade riskfaktorer det finns i samband med hjärtoperationer. livshotande hjärtrytmrubbningar, vilket antyder deras extra behov av noggrann medicininställning. " 12-15_genus_ffh406 15 Hos kvinnor tolkar man inte alltid smärtorna som att de kommer från hjärtat. Det gör att diagnosen missas helt eller förskjuts i tid." FAKTA tetsregister, Riks-HIA, för att ta reda på hur olika typer av hjärtinfarkt fördelar sig bland kvinnor och män. Hjärtkirurger och kärlkirurger i Linköping har börjat intressera sig för forskningsprojekt som kan utreda könsrelaterade skillnaders betydelse för exempelvis risken att dö i samband med hjärtoperationer. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns hjärtsymptom uppmärksammades ungefär samtidigt i Europa och USA i mitten av 80-talet. I USA satte man direkt igång med satsningar på ny forskning och informationskampanjer riktade mot läkare och allmänheten. I Europa har utvecklingen gått långsammare, men på senare tid har allt fler hjärtläkare börjat höja rösten och engagera sig i att skaffa och sprida kunskap om hjärtsjukvård i könsperspektiv. I Sverige har sammanslutningen av landets hjärtspecialister, Svenska Cardiologföreningen, numera en särskild projektgrupp med uppgift att verka för rättvis och lämplig behandling också av kvinnliga hjärtpatienter. Projektgruppens verksamhet fick en flygande start 2005 då Sverige var värdland för Europeiska Cardiologföreningens årsmöte med kvinnohjärtan som speciellt tema. Den svenska delen av internationella informationskampanjen Women at Heart ­ Go Red blev en succé. Eva Swahn, professor och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, är en av de hjärtläkare i Sverige som har engagerat sig starkt i forskning ur könsperspektiv i samband med hjärtsjukdomar. Hon berättar att andelen kvinnor med akut kranskärlssjukdom aldrig blir större än 20-30 procent i vanliga studier. Det beror på att förekomsten av den diagnosen är lägre bland kvinnor i lägre ålder. Om man däremot tar med tillräckligt många personer tillräckligt högt upp i åldrarna så får man lika många kvinnor som män i hjärtstudierna. Men det sker inte rutinmässigt än så länge, enligt Eva Swahn. Hon tillägger dock att dagens kardiologiska forskning redan börjat sträva efter att ändra patientsammansättningen i de stora kliniska hjärtstudierna. Särskilda hänsyn har börjat tas till ålder, kön eller etnisk tillhörighet, eftersom man börjar inse att dessa faktorer utgör grund för betydande skillnader i sjukligheten.Den kunskapen var inte alls självklar för bara några år sedan men börjar nu bli utbredd bland hjärtspecialisterna. Vardagsknep En halvtimmes motion per dag räddar liv för både kvinnor och män. Det förebygger hjärtinfarkt. Andra knep att främja hjärthälsan är att hålla blodtryck, blodfetter, diabetes och stressnivåer under kontroll. Rökstopp, måttfullhet med alkohol och en kosthållning med mycket grönsaker och frukt är viktigt. Manliga studier Bara tre av tio som deltar i kliniska studier kring hjärt-kärlsjukdomar är kvinnor. Farligare för äldre Dödligheten bland kvinnor som har överlevt en tidigare hjärtinfarkt är högre än bland män i motsvarande situation. Det förklaras delvis av att kvinnorna, när de insjuknar, redan har flera andra riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och hjärtsvikt På Eva Swahns klinik skrivs just nu flera doktorsavhandlingar kring könsbetingade skillnader i samband med instabil kranskärlssjukdom. Två arbeten ska till exempel analysera data från Sveriges nationella kvali- Forskning för hälsa 4/2006 15 10/26/2006, 10:56:16

Sid 14 - » I Sverige slog Socialstyrelsen larm redan i mitten av 90-talet genom en rapport   Sid 16 - Rätt julstämning med kammarkören Stockholms Kammarkör framträder med sin traditionella  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se