Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 13 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

GENUSFORSKNING outforskat land Hjärtats sjukdomar betraktas fortfarande som männens problem, trots att död i hjärt-kärlsjukdom är vanligare bland kvinnor än bland män. Läkarna vet fortfarande för lite om kvinnors hjärtan, och forskningen på kvinnor är eftersatt. Det är dags att tänka om, anser allt fler hjärtspecialister i Sverige och övriga världen. Text Gabor Hont Illustration Moa Lindqvist Bartling S pecialisterna är i dag överens om vilka förändringar sommåste till för att hjärt-kärlsjukvården ska bli rättvis i framtiden.Men de är också ense om att inte tillräckligt har gjorts för att förbättra kvinnors hjärthälsa och överlevnad. Go Red, en satsning bland hjärtläkare på nationell nivå i flera europeiska länder, arbetar sedan en tid föratt förbättra den könsrelaterade kunskapen hos alla berörda om kvinnors och mäns hjärtsjukdomar. Målsättningen är att öka läkarkårens förståelse för kvinnors riskfaktorer och symptom, och att förbättra behandlingen av kvinnor med kardiovaskulär sjukdom. Specialisterna vill också ta fram nya rön om skillnader ­ och likheter ­ mellan män och kvinnor i samband med olika hjärt-kärlsjukdomar. Det ska ske genom att öka andelen kvinnor i kliniska studier. Kunskapen om att det finns könsrelaterade skillnader mellan kvinnors och mäns hjärtsymptom är inte ny. Det är också känt sedan länge att hjärtsjuka kvinnor och män behandlas olika i sjukvården. Forskning för hälsa 4/2006 13 » 12-15_genus_ffh406 13 10/26/2006, 10:55:19

Sid 12 - Kvinnohjär tat 12 Forskning för hälsa 4/2006 12-15_genus_ffh406 12 10/26/2006,   Sid 14 - » I Sverige slog Socialstyrelsen larm redan i mitten av 90-talet genom en rapport  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se