Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 10 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

Fler riskpatienter bör ta midjemått Bara 10 procent av svenskarna känner till riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och i gruppen högriskpersoner känner endast 20 procent till riskfaktorerna. Detta trots att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det visar studien Shape of the Nations 2006, som presenterades på World Heart Day tidigare i höstas. Studien visar också att svenska läkare sällan informerar sina patienter om riskfaktorerna och att endast 17 procent av allmänläkarna tar midjemått på sina patienter, trots att det ger en bra uppfattning om risken. Kvinnor som mäter 88 centimeter eller mer runt midjan och män som mäter 102 centimeter eller mer löper starkt förhöjd risk att utveckla hjärtkärlsjukdom. Förutom omfångsrik midja är de främsta riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom övervikt, högt BMI (Body Mass Index), blodfettsrubbningar, högt blodtryck, rökning, typ 2-diabetes samt ärftliga anlag. Genom att lägga om livsstil, exempelvis sluta röka, börja motionera och se över sina kostvanor, kan en person minska riskerna för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Men vanor ändras inte över en natt och därför är det viktigt att läkarna tidigt informerar om riskfaktorerna och stimulerar till livsstilsförändringar. Luftrörsvidgande för bättre lungfunktion Behandling med luftrörsvidgande medel av typen tiotropium ger förbättrad lungfunktion hos patienter med lindrig KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), jämfört med patienter som fick placebo (sockerpiller). De visar en ny svensk studie, Spirimild, vars resultat redovisades tidigare i höstas. ­ Tidig diagnos och behandling av lindrig KOL kan vara avgörande för att förhindra fortsatta besvär, säger Gunnar Johansson, docent och distriktsläkare vid Nyby vårdcentral i Uppsala, som lett studien. Många av de som lider av lindring KOL har ingen aning om att de har sjukdomen. Det faktum att de blir andfådda vid ansträngning skyller de på dålig kondition och sin ålder. ­ Det är viktigt att hitta dessa patienter tidigt. Ju tidigare man kan sätta in behandling, desto större är chansen att lungfunktionen inte försämras ytterligare eller åtminstone att försämringen går långsammare, säger Gunnar Johansson. Studien visar att behandlingen med det luftrörsvidgande medlet Spiriva förbättrade lungfunktionen hos patienter med lindrig KOL ­ lika tydligt som tidigare studier visat att behandlingen förbättrar funktionen hos patienter med medelsvår och svår KOL. Fotnot: Shape of the Nations 2006 är en internationell studie framtagen av läkemedlesföretaget Sanofi-Aventis i samarbete med World Heart Federation. 5 10 Forskning för hälsa 4/2006 frågor till.... Hur såg seminarieprogrammet ut? ­ På förmiddagen höll medicine doktor Johan Sundström en föreläsning om gamla och nya riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt om ny forskning på området. Resten av dagen ägnades åt Göran Linds föreläsningar om nyheter inom familjerätten och nya regler i sambolagen. ­ Med intressanta föreläsningar känns det ofta som om tiden är för kort för respektive ämne! Hur är intresset bland dina klienter för att ge gåvor? ­ Den allmänna uppfattningen hos oss är att intresset för gåvor har ökat markant. Anledningen är sannolikt den slopade gåvoskatten. Intresset för att ge gåvor till ideella organisationer är större bland dem som saknar nära anhöriga. Många ser hellre att deras pengar går till någon verksamhet de vill stödja i stället för till den allmänna arvsfonden. Vilka frågor är vanliga när det gäller gåvor? ­ Många klienter har frågor angående beskattning av gåvor. Flertalet som kontaktar oss i dessa ärenden vill veta vad de kan göra för att försäkra sig om att gåvan hålls utanför en eventuell bodelning samt vilka villkor de kan ställa i samband med gåvan. Och när det gäller gåvor till ideella organisationer? ­ Många är oroliga för att donationerna kommer att hamna i fel händer eller användas till något som inte främjar det syfte man har med gåvan. Vad tycker du är viktigast att tänka på när man ska skriva testamente? ­ Man bör fundera på om den testamenterade egendomen ska tillfalla testamentstagaren som enskild egendom för att då kunna hållas utanför en eventuell framtida bodelning. Dessutom måste man för stå innebörden av juridiska termer som exempelvis förfoganderätt och äganderätt. Man bör också tänka på vad avsikten är med egendom som kan komma att träda i stället för den testamenterade egendomen vid exempelvis en försäljning. En annan viktig aspekt är hur en eventuell avkastning av testamenterad egendom ska regleras. 10-11_jurist_5frågo_ffh406 10 10/26/2006, 10:51:36

Sid 9 - På avdelningen för koronarintervention på Södersjukhuset i Stockholm vet man aldrig   Sid 11 - NOTIS Få förstår vikten av forskningsgåva Hälften av svenskarna känner till att  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se