Sidan 1 i SVENSK Bokhandel Nr 13 2014

Läs den även digitalt! 13/14 2 9 A U G U STI PRIS 35 KRONOR svb.se UTMANAR FÖRLAGEN Nya serieskapare väljer webben. TORBJÖRN FORSLID »Ingen vet ju vad Reinfeldt egentligen läser på kvällarna.« Sommarförsäljningen • Coop byter leverantör • Ersätts med frilans

  Sid 2 - ”En märklig - ja, rent av märkvärdig deckardebut.” FEMINA ISBN inb 978-91-46-22559-1  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.