Sidan 1 i SVENSK Bokhandel Nr 11 2014

Läs den även digitalt! 11/14 5 JU N I PRIS 35 KRONOR svb.se FREDRIK MÅSPERS »Det blir för genomskinligt om den som har mest stålar får mest yta.« TRYCKET PÅ KINA SvB besöker fabriksproduktionen i öst. Bråk intensifieras • Lämnar Massolit • Momspress

  Sid 2 - NY SERIE AV Gangstern som bytte sida. Teddy med ett tungt kriminellt förflutet han  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.