Sidan 3 i SVENSK Bokhandel Nr 3 2014

LEDARE [INNEHÅLL NR 3] NYHETER 5 Snacka e-bok. Bok & Bibliotek och Publit anordnar digitalkonferenser. Optimism. Såväl förlag som bokhandel tror på årets rea. Utreder. Bonnierförlagen undersöker egenutgivartjänst. 6 6 UTLAND 8 Gillar gratis. Endast 10 procent av nederländska e-böcker betalas för. Bromsar in. Efter många års stark expansion saktar Amazons tillväxt ner. 9 FOKUS Tänk till! När Förläggareföreningen för några veckor sedan anordnade e-bokshearingen »Allt nytt. Inget har förändrats« på ABF-huset i Stockholm snackades det en hel del om dinosaurier. Eller snarare snackades det en hel del om den så kalllade dinosaurieteorin. Ett fenomen som i korthet, och lite förenklat, går ut på att när något nytt dyker upp så ska något gammalt försvinna. En teori som alltså i det här fallet syftar på pappers- och e-böcker. En av dem som lyfte dinosaurieteorin var Ola Larsmo, författare och ordförande i Svenska Pen. Han passade samtidigt på att plocka isär teorin: »Om man går tillbaka 100 till 150 år i tiden ser man ett ganska intressant fenomen och det är att inget medium egentligen någonsin har ersatt ett annat medium«, berättade han. När vi pratar om e-böcker finns det fortfarande en stor skepsis i vissa led. Eller åtminstone en oro och rädsla inför framtiden som tar sig uttryck i skepsis. Därför blev jag glad över att ver Förläggareföreningens föredrag var fullknökad intill sista stolen. Och olen. över att representanter för såväl förlag som bokhandel samt poliamt tiker fanns på plats. Det behövs. Lika glädjande är att det dessutom kommer fler möjligheter att fördjupa sin digitala gitala kunskap. Bokmässan satsar stort rt under 2014 och anordnar r tillsammans med Publit tre t olika konferensdagar om m bokens framtid. The Next xt Chapter kallas samarbetet, du kan läsa mer om det på sidan 5. Och när vi ändå är inne på kunskap. I december förra året redovisade Statistiska centralbyrån nya siffror som visar att drygt 75 procent av alla som sitter i svenska företagsstyrelser är män. Förlagsbranschen har länge varit bra på att rekrytera kvinnor till maktpositioner. Det är den fortfarande – vad gäller förlagschefsnivå, som utan tvekan är en av nyckelpositionerna på ett förlag. Men i fråga om styrelse- eller vd-nivå skiljer sig inte förlagen från resten av företagen i Sverige. I det här numret av SvB har vi räknat efter och det är inte munter statistik. Bortser man från de fackliga representanterna är endast 20 procent av styrelseledamöterna på våra 20 största förlag kvinnor. Till dem som säger att »det bara blir så« eller, som Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup verkar tro, att det inte finns fler komd s petenta kvinnor, säger jag: Läs på om jämställdhet och strukturer. Att tro att man lever i en fredad zon är inte bara naivt. Det är också direkt skadligt o bransche för branschens framtid. Hörde jag någon prata om dinosaurier? CARINA J ÖNSSON TF CH EFREDAKTÖR ANSVARIG UTGIVARE 0 8-545 41 7 77 0 70 3-0 3 24 55 K KOMME NTE RA LE DARE N PÅ SVB.SE MÄN MED MAKT Endast ett av Sveriges tio största förlag har en kvinnlig vd. SvB granskar könsfördelningen i förlagstopparna. 10 INTERVJUN »De är alltid sämst.« 18 Pronomenforskaren Marie Gustafsson Sendén vet hur man ska uttrycka sig. BOKPLOCK 21 Quiz. Testa ditt kunnande om bakverk i litteraturen! 22 Enkät. Vad har du som bokmärke? BOKEN 23 Sveriges rikes lag. Snart för tjock för att vara bok. FOTO: YLVA SUNDGREN FENOMEN 24 Håll boken levande. Intäkterna ökar från e-boksbacklisten. SVENSK BOKHANDEL NR 3-2014 3 FOTO: YLVA SUNDGREN

Sid 2 - Läs mer på meg.se STINA HONKAMAA BERGFORS VD United Screens VI SYNS PÅ MEG. Under   Sid 4 - Nu baseras priset för en tryckt bok på antalet sidor. Gå in på publit.se/kalkylator  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.