Sidan 1 i SVENSK Bokhandel Nr 3 2014

Läs den även digitalt! 3/14 14 F E BR U A R I PRIS 35 KRONOR svb.se OBALANS Männen i topp på de största förlagen. MARIE GUSTAFSSON SENDÉN »Det är fortfarande dubbelt så många han som hon i litteraturen.« Lovande rea • Amazon bromsar • Ny konferens

  Sid 2 - Läs mer på meg.se STINA HONKAMAA BERGFORS VD United Screens VI SYNS PÅ MEG. Under  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.