Sidan 1 i SVENSK Bokhandel Nr 2 2014

Läs den även digitalt! 2/14 3 1 JA N U A R I PRIS 35 KRONOR svb.se LÖNESPECIAL Trots svag försäljning ökar bokhandlarlönerna kraftigt. KJELL E GENBERG »Jag skrev ett dussin böcker på en sommar.« Gratis upprör • Kedja utreds • Dominans oroar

  Sid 2 - KASSA LIV HALV CH GÖR SEDAN O DEL AV MITT TA DÅ VET DU ATT DU MÅSTE ”NEJ, GÖR DET  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.