Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 14 2013

Läs den även digitalt! 14/13 13 SEPTEMBER PRIS 35 KRONOR svb.se SUSANNE HAMILTON »Under tiden kan man ju inte sitta still i båten och se sin egen försäljning bara gå ner.« UTMANING Sex bokhandlare diskuterar lådornas framtid. Kris på Atlantis • Stilton lämnar Sverige • Minus i Norge

  Sid 2 - L ASARETTET KARIN WAHLBERG EN NY ROMANSERIE AV Wahlström & Widstrand Order: Bonnierförlagens  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.