Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 11 2013

Läs den även digitalt! 3 1 MA J PRIS 35 KRONOR 11/13 svb.se ÖVERLEVNAD Sex förlagshöjdare diskuterar lönsamhet. LENA KVIST »Man ska passa sig för att vara sadistiskt elak.« Försenad statistik • SBF satsar på tv • Apple inför rätta

  Sid 2 - rläsning med hö g ma c h a r m f ak t o r om S Order: Bonnierförlagens kundservice  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.