Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 7 2013

Läs den även digitalt! 5 APRIL PRIS 35 KRONOR 7/13 svb.se BOKENS FRAMTID Allt från konferensen If Book Then. TOVE NORDQVIST »Jag skulle kunna sätta ihop en greatest hits-samling med kroppsljud!«

  Sid 2 - Isbn: 978 -91-638-7 053-8 BÄSTA KLUBBEN Isbn: 978 -91-638-7 054-5 Isbn: 978 -91-638-7  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.