Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 4 2013

Läs den även digitalt! 1 MA R S PRIS 35 KRONOR 4/13 svb.se JÖRGEN EINÉUS »Annonser är som barnkalas: du själv och din budget avgör vilken nivå du lägger det på.« ALLT LJUS PÅ SVERIGE Kulturrådet kämpar för att synas på Bolognamässan. Debatt

  Sid 2 - HYLLADE VÅRTITLAR Av författaren till Norrlands svårmod DEBUT ”Med skimrande språk  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.