Sidan 3 i SVENSK bokhandel nr 7 2012

LEDARE [INNEHÅLL NR 7] NYHETER 5 Gemensamma inköp. Ugglan, Bokia och JB samarbetar om rean. Felräkning. E-boksboomen är inte så stor som man trott. Ofördelaktigt. Inte mycket kvar till ljudboksförlagen på Itunes. 6 7 UTLAND 8 9 Ödesfråga. Oklart vad som händer med det norska fastpriset. Normalt igen. Det övernaturliga inte lika stort på årets Bolognamässa. Omvälvande tider i bokhandeln Rykten om det mest otänkbara har hörts ett tag nu – att Akademibokhandeln och Bokia för samtal om ett samgående. Så vitt jag kan bedöma stämmer ryktena. Det förs samtal mellan parterna. När jag först hörde dem reagerade jag med att det där går väl inte an? Sedan tänkte jag efter och insåg att det tvärtom är mycket intressant och kan leda till en vitalisering som tvingar in branschen i en behövlig förändringsprocess. Om man ser på en sammanslagning mellan Akademibokhandeln och Bokia ska man inte stirra sig blind på vad var och en kan vinna eller förlora på ett samgående. Snarare ska man titta på vad som händer om man inte gör något. Då blir detta en förnuftig fråga. För att nämna några av de större problemen: Akademibokhandeln (och KF Media) har en ägare och en ledning som kräver en lönsamhet som man inte kommer att kunna leverera på många år. Alternativet att sälja är ständigt öppet men just Akademibokhandeln är inte säljbart, om man inte vill skicka med en väldigt tung pengapåse till en eventuell köpare. Kedjan har också en alltför stor overheadkostnad för det antal butiker man har i dag. Bokia slåss med vikande lönsamhet, en svag central organisation med ålderdomliga inköpsincitament, och ett internt uppror. Huvudägarna, Natur & Kultur och Peter Killberg, vet att det våren 2013 är troligt att ett större antal butiker, franchiseägare, lämnar kedjan om inget drastiskt händer. Och ingen av kedjorna har var för sig pengar för nödvändig utveckling. Lägg till att Bonniers arbetar hårt på att lansera en affärsmodell för bokhandlare med allt ifrån rena back office-lösningar till en från ax till limpa-lösning. Om Bonniers lyckas etablera sin affärsidé kommer det att pressa Akademibokhandeln och Bokia, men också Förlagssystem på ett sätt som inte alla kommer att klara. Det kommer bland annat att förflytta en avsevärd mängd makt över inköpen till Bonnierförlagen. Det är också en faktor som driver på samtalen. Ett samgående kan, rätt hanterat, stärka den fysiska bokhandeln. Förutom att vi får en superbokhandelskedja, blir det fler oberoende bokhandlare som kan skapa en gemensam stark plattform för utveckling. En sådan här utveckling kommer också att påskynda ett mentalt skifte i den svenska bokhandeln. Det vore på tiden. FOKUS 10 BOKHANDLAREN GÖR URVALET Utbudet av böcker växer och det gör bokhandlarens aktiva urval allt viktigare som konkurrensfördel. INTERVJUN »Det behövs en dynamisk, rörlig prissättning på e-böcker. « 22 Tobias Nielsén, vd för Volante, vill utmana Sveriges höga priser på e-böcker. BOKPLOCK 25 »Härlig spänningsroman«. Nytt förlag gjorde Svensk Bokhandel till recensent. 26 Extraknäck. Vilken författare ställer upp i flest reklamsammanhang? BOKEN LASSE WINKLE R CH EFREDAKTÖR ANSVARIG UTGIVARE 0 8-545 41 7 77 0 70 5-81 0 6 26 KOMME NTE RA LE DARE N PÅ SVB.SE 28 Let’s Get Digital. En författare bosatt i Sverige har nått toppplaceringar på Amazon med sin egenutgivna bok. TOPPLISTOR 31 Låga försäljningssiffror i mars gör att nya, litterära titlar har lättare att ta sig in. Även om Zlatan håller greppet. SVENSK BOKHANDEL NR 7-2012 3

Sid 2 - Foto: Orlando G Boström ”Jag har äntligen fått min deckardrottning värd namnet”   Sid 4 - Sedan förra numret av SvB har Publit gjort eböcker av bland annat följande titlar:  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.