Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 5 2012

Läs den även digitalt! 5/12 16 MA R S PRIS 35 KRONOR svb.se STRID OM FRIA LÅN Förlag och bibliotek diskuterar ny modell. MARTIN KAUNITZ »Det är absolut förbjudet att dra innehåll.«

  Sid 2 - intressant följer han spåret och hittar till slut en historia att berätta Lein ©  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.