Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 2 2012

Läs den även digitalt! 2/12 3 F E BR U A R I PRIS 35 KRONOR svb.se Marknadsfolket värderas allt högre. k e t e O LA W ALLIN N »Vi ser gärna att det finns a e n ett dataspel till boken.« t e .

  Sid 2 - En följeslagare till nyöversättningen med oemotståndliga behindthe-scenes texter  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.