Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 18 2011

Läs den även digitalt! 4 N O V E MBE R PRIS 35 KRONOR 18/11 svb.se MAKTSKIFTE När e-boken slår igenom kan författarna gå förbi förlagen. JOHANNES KLENELL »Män har en tendens att använda fler sidor än kvinnor«

  Sid 2 - ”… hon är den saltaste bönan i svensk litteratur.” S Y DS V ENSK A N ”Grand final  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.