Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 16 2011

Läs den även digitalt! 7 O K TO BE R PRIS 35 KRONOR 16/11 svb.se NINA SUATAN & HELENA ERIKSSON BERHAN »Språkförbistringen kan ställa till det.« Bästa råden från konferensen Framtidens Bokhandel. ÄLSKA TEKNIKEN

  Sid 2 - HÖSTENS SPÄNNINGSDEBUT Tre män med drömmar om en ny världsordning. Ett stulet virus  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.