Sidan 1 i SVENSK bokhandel nr 8 2011

Läs den även digitalt! 21 APRIL PRIS 35 KRONOR 8/11 svb.se INTE RENT NOG Klent miljöarbete på svenska förlag. PER TILLIANDER »En inventering om året räcker inte.« Stevali startar förlag utomlands

  Sid 2 - Storslaget mästerverk som belönades med Deutscher Buchpreis 2008. foto © B. Friedrich  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.