Sidan 8 i SVENSK bokhandel nr 21 2010

UTLAND Latinamerika kan få fast pris [LATIN A M E R I K A ] Ett omfattande lagförslag lades i veckan fram av Cerlalc, en mellanstatlig organisation som arbetar med bokutgivningsfrågor i Latinamerika och Karibien. Förslaget berör läsfrämjande, stöd för produktion, distribution och upphovsrätt, regler för digital utgivning, samt ett fastprissystem, skriver Livres Hebdo. Cerlalc vill ha fasta bokpriser i hela Latinamerika. – De länder i världen som har en dynamisk och ekonomiskt stabil bokmarknad är de som tillämpar fasta priser, säger ordförande Fernando Zapata López. I dag har bara Argentina och Mexiko fasta priser. – Vi vill att alla andra aktörer i vår region noga överväger förslaget. JW FOTO: FERNANDO BAPTISTA Studie ger hopp om digital lönsamhet E-böcker kan förbättra förlagens lönsamhet, läsplattor ökar läsandet och merparten av läsarna är villiga att betala för e-böcker. En ny studie erbjuder branschen flera ljusglimtar. Mellan 15 och 25 procent av antalet sålda böcker uppskattas 2015 vara e-böcker. Det hävdas i en studie från den franska organisationen Forum d’Avignon som låtit intervjua 3 000 personer i USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sydkorea om deras e-boksvanor. Resultaten visar att 15–20 procent av invånarna i världens i-länder om fem år kommer att äga en läsplatta, Ipad eller annan digital läsare. Det innebär chans för förlagen att öka vinsterna – om de lyckas omdefiniera sin roll och relation till övriga branschaktörer, hitta fungerande prismodeller och möta utmaningen i att fler aktörer kommer att slå mynt av digitaliseringen. Digitala format väntas på sikt stå för 20–28 procent av bokbranschens vinster, enligt studien. Hittills har e-bokläsandet nått längst FOTO: OLA KJELBYE i USA och Sydkorea. Där väntas andelen invånare som har digitala läsare vara åtta respektive tolv procent 2012. E-BÖCKERS MARKNADSANDEL USA: 2010: 5% 2015: 20-25 % Frankrike: 2010: 3% 2015: 15-20 % De »tidiga användarna« är främst män, tjänar ofta mer än genomsnittet, är i åldern 20–30 år och vana läsare. Men kundgruppen kvinnor över 35 år väntas öka snabbast de närmaste åren. Och läsplattor kan sporra till större bokkonsumtion: drygt 40 procent (52 procent i USA) rapporterar att de läser mer sedan de köpt en e-bokläsare. Farhågor om piratkopiering stillas i viss mån av studien: 69 procent av dem som har en läsplatta köper majoriteten av sina e-böcker. Betalningsviljan är däremot lägre bland dem som läser e-böcker på vanliga datorer – bara 48 procent betalade för mer än hälften av sina e-böcker. John Makinson, vd för Penguin Group. Penguin ger ut arabiska böcker [A RA B VÄ R L D E N] Penguin lanserar i samarbete med det arabiska förlaget Dar El Shorouk ett nytt imprint för utgivning på arabiska. Det nya imprintet, Shorouk-Penguin, ska ge ut dels Penguins klassikerserie i arabisk översättning, dels modern och klassisk arabisk litteratur. – Det finns en väldigt stor potentiell publik för klassisk litteratur i arabvärlden, säger John Makinson, vd för Penguin Group, till Bookseller. Man räknar med att ge ut cirka 20 titlar per år – tolv klassikertitlar, samt åtta arabiska verk. Böckerna ska säljas i alla arabiskspråkiga länder. Penguin har tidigare startat liknande projekt i Brasilien, Kina och Sydkorea. JW Googleavtal retar branschen Hachette låter Google digitalisera förlagets hela backlist. Ett avtal som får kritik, bland annat från kulturministern och bokhandlareföreningen, som varnar för osund konkurrens. Hachette Livre är den första franska förlagsgruppen att teckna avtal med Google. Sökjätten ska digitalisera samtliga titlar som gått ur tryck men där Hachette har kvar rättigheterna, skriver Livres Hebdo. De ska framför allt spridas via Google Editions, men även fysisk bokhandel har rätt att sälja eller ge bort e-böckerna i erbjudanden ihop med fysiska böcker. Strax efter att avtalet tecknats kallade kulturminister Frédéric Mitterand till ett samråd mellan olika bokbranschaktörer, för att diskutera de ramar man tidigare enats om i digitaliseringsfrågan. Han poängterar att förlag, författare och ministeriet bör samarbeta, för att på bästa sätt bevaka upphovsrätt och ekonomiska intressen. UTREDS I slutet av november inledde EU-kommissionen en konkurrensutredning mot Google, efter att flera företag har anmält Google för missbruk av sin dominerande ställning. Även Frankrikes bokhandlareförening är kritisk, och anser att avtalet skapar en snedvriden konkurrenssituation där bokhandeln halkar efter. Googles roll begränsas i Frankrike till digitalisering av verk som gått ur tryck. Men Hachette Livre i USA har redan utökat avtalet till att gälla även nya titlar, och franska bokhandlareföreningen fruktar att franska Hachette kommer att följa efter. Föreningen efterlyser i stället en kollektiv lösning, för att skapa så rättvisa villkor som möjligt för olika återförsäljare av digitala böcker. J OH A N N A W E ST L UN D SVENSK BOKHANDEL NR 21-2010 8

Sid 7 - NYHETER FOTO: OLA KJELBYE Bokia i Halmstad satsar på bokprat utanför butiken. På   Sid 9 - UTLAND FOTO: OLA KJELBYE I USA väntas e-böckernas andel av förlagens vinster öka  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.