Sidan 6 i SVENSK bokhandel nr 21 2010

NYHETER Pocketklubben utreds vidare Pocketklubbens svar är inte tillfredsställande. Det anser Konsumentverket, som inte kunnat dra några slutsatser av det material som Pocketklubben på begäran skickat in efter en mängd anmälningar om negativ avtalsbindning, oskäliga avtalsvillkor och brott mot ångerrätten. Konsumentverket inleder nu en mer omfattande undersökning av Pocketklubben för att komma åt problemet. – Med tanke på hur många anmälningar som kommit in så är det ju något som gått snett. Det här är absolut inte bra, vi går igenom anmälningarna nu och ser vad vi kan göra, säger Biljana Vaskovska, utredare på Konsumentverket. Antalet anmälningar mot Pocketklubben är nu uppe i 48. AB L Ä S M E R PÅ SVB.SE: H Å R D K R I T I K M OT POC K ETK L U B B E NS VÄ R V NI NG S KAM PAN J. Färre titlar i ny strategi Färre böcker i butikerna, men bättre placerade, och kunder som handlar mer, bland annat lockade via nätet. Bokia satsar på stamkunderna och lanserar egen läsplatta. Efter en dryg månad som vd för Bokia stakar Peter Orrgren delvis ut en ny färdriktning. I dag kommer 70 procent av Bokias omsättning från böcker, och försäljningen minskar. – Boken kommer att fortsätta att ligga högt i omsättning, sedan spelar det ingen roll om det är 50/50 eller 70/30 i varje butik. Ju mer storstad, desto större bokinfluens. Men rollen utanför storstad blir mer »bok- och pappershandel«, säger han. Trots det ska Bokia vara »Sveriges bästa bokhandel«: – Det gäller att ha rätt sortiment, vid rätt tidpunkt och i rätt läge. Kedjan ska också bli snabbare på att flytta butiker från olönsamma lägen till köpcentra, där den stora handeln sker. – Vi har en fyra-fem butiker som vi måste flytta, säger Peter Orrgren. Den problemtyngda Expressatsningen kommer att försvinna. Butiken vid Östermalmstorgs tunnelbanestation läggs ner och de övriga två byter namn till Bokia. Näthandeln Bokia.se, som omsatte 21 miljoner kronor förra året, växer och öppnar i dagarna sin nya webbplats. Lagom till jul kommer man att sälja eböcker från sajten, samtidigt som Bokia lanserar en egen läsplatta. – Jag ser det som ett ypperligt tillfälle att lära organisationen hur tekniken fungerar, säger Peter Orrgren. Målet för Bokia.se är relativt lågt ställt. Tanken är inte att sajten ska konkurrera med låga priser, utan snarare generera kunder till de vanliga butikerna. – Vi kommer inte att ha dataterminaler i våra butiker. Däremot vill vi att kunderna hämtar boken de beställt på nätet i butiken – och kanske köper något annat samtidigt. L A R S SCH MI DT LÄS ME R PÅ SV B .SE : E N L Ä N GR E INTE RVJ U ME D PE T E R O R R GR E N . FOTO: OLA KJELBYE PETER ORRGREN Ny vd för Bokia Började som livsmedelshandlare, senare anställd på Pressbyrån och vd för Filofax Bor i Öjersjö, Göteborg Nya förlag under hösten En rad förlag har startats under hösten. Senast ut är Frankofon, som sedan tidigare ger ut ett Frankrikeinspirerat magasin, och nu även börjar med bokutgivning. I Österbotten har Ellips börjat ge ut poesi, kortprosa och essäer. Och man begränsar sig inte till Finland, utan vill gärna ge ut svenska författare, säger förlagets grundare till Hufvudstadsbladet. Tidigare i höstas startade även Mörkersdottir förlag, som satsar på magisk realism, samt Tolvnitton Mörkersdottir förlag. förlag som ger ut barnböcker och skönlitteratur. En mer udda affärsidé har man på Eureka förlag, där läsarna får vara med och bestämma och investera i utgivningen, med rätt till en del av vinsten. JW Bibliotek bemannas av Uniflex Vikariehanteringen på Stockholms bibliotek sköts från 2010 av bemanningsföretaget Uniflex. Bristande kunskaper, konstanta schemaluckor och lönefrågan får kritik av bibliotekarierna. – Vikarieanskaffningen blev för resurskrävande för biblioteken, säger David Lundqvist, administrativ chef på Stockholms stadsbibliotek. För personalen innebär förändringen vissa problem. – Det finns numera konstanta luckor i schemat. Det blir ju också rätt märkligt när biblioteksassistenter och utbildade bibliotekarier får samma lön, säger bibliotekarien Peter Eklund. Antalet vikarier är i dag 45, vilket motsvarar ungefär det antal fasta tjänster som fått gå från biblioteken. Något som, enligt David Lundqvist, inte hänger ihop. – Det är inte så att vi dragit ner på personalen för att vi använder bemanningsföretag för vikarierna, säger han och fortsätter: – Men alltid när man gör personalneddragningar finns det en risk. Vi har följt de lagar och avtal som finns när det gäller att i förväg göra riskbedömningar och informera och förhandla med de fackliga organisationerna. Lönenivån för de inhyrda är låg. Erfarenhet är heller inget som Uniflex kräver av personalen. – Vi kräver bara att de är serviceinriktade, säger Elin Strandberg, personalansvarig på Uniflex. Enligt Marjatta Tengström, chef för Stockholm Norra, är det bemanning av lokalerna som är vikariens roll. – Det är inte alltid så otroligt hög nivå på dem. Alla dygnets stunder får man inte det klokaste svaret. Men jag kan inte se så otroligt stor skillnad från förut, säger hon. AL B E R T E B R E MB E R G SVENSK BOKHANDEL NR 21-2010 FOTO: OLA KJELBYE LÖNEN Biblioteket betalar 210–325 kronor timmen för bemanningen. Av detta får de uthyrda runt 100 kronor i timmen, enligt Uniflex. 6

Sid 5 - NYHETER Akademibokhandeln säger upp personal Akademibokhandeln säger upp 15 av 100   Sid 7 - NYHETER FOTO: OLA KJELBYE Bokia i Halmstad satsar på bokprat utanför butiken. På  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.