Sidan 5 i SVENSK bokhandel nr 21 2010

NYHETER Akademibokhandeln säger upp personal Akademibokhandeln säger upp 15 av 100 tjänster på huvudkontoret. Samtliga avdelningar utom marknadsavdelningen får neddragningar. Ungefär hälften av de personer som berörs kommer att tvingas sluta efter omorganisationen. De andra får nya arbetsuppgifter eller går i pension. Störst neddragning sker inom Kategori och inköp, som blir av med sju tjänster av totalt 25. – Kostnadsmassan är för stor och försäljningen går inte spikrakt upp precis, säger Pontus Göransson, inköpsdirektör. Pontus Göranssons förhoppning är att inköpsavdelningen, som köper in åt KF:s samtliga kanaler, nu ska bli bättre på att köpa in de böcker som kunderna vill ha. Det kommer att ske med en snabbare rapportering om försäljningen i respektive kanal. Tre kanalansvariga rapporterar direkt till Pontus Göransson: Bo Holmberg för Akademibokhandeln, Mats Fagerström för Bokus och Fredrik Axegård för Coop. Fredrik Axegård kommer också att vara ansvarig för inköpsgruppen för böcker. – Vi måste få inputen. Men försäljningen beror ju också helt på vad förlagen kommer ut med för böcker, säger Pontus Göransson. LARS SCHMIDT »Ju mer storstad, desto större bokinfluens.« Peter Orrgren 6 FOTO: OLA KJELBYE Ordfront söker nya delägare Föreningen Ordfronts styrelse beslutade vid ett möte i mitten av oktober att släppa kravet på att vara majoritetsägare i Ordfront förlag. Bakgrunden till beslutet är att den nuvarande ägarkonstruktionen inte lockar till sig något nytt kapital vilket förlaget är i stort behov av. Tidigare försök till nyemission har misslyckats. Den nya konstruktionen bygger på att föreningen alltid ska vara störst delägare, oavsett antalet delägare. Samtidigt kommer man via avtal att kräva garantier av eventuella nya delägare att den nuvarande utgivningsprofilen behålls. LW SVENSK BOKHANDEL NR 21-2010 »En intjäningsprocent under tio procent anses i dag löjeväckande.« BOKSLUTEN* FÖR ETT 60-TAL BOKLÅDOR VISAR ETT SNITTRESULTAT PÅ Svante Weyler om förlagens vinstkrav på ABF-seminarium om litteraturens tillstånd. Rönnells antikvariat i Stockholm firade i början av december 80-årsjubileum med uppläsningar, film och musik – och dygnet-runt-öppet i 80 timmar. Personalen Alexandra E. Lindh och Dan Fröberg får en stunds vila framåt morgonkvisten. 2,9 % 1,6 1,5 OMSÄTTNINGEN PER ANSTÄLLD ÄR MKR, JÄMFÖRT MED MKR I FJOL *BOKFÖRINGSÅR TILL OCH MED APRIL 2010. LÄS MER PÅ SID 7. Hallå där Göran Hedrén! Varför gör ni det? – Vi vill erbjuda andra mervärden än rabatter. SFB:s kundkrets är intresserad av den här typen av böcker, och boklådorna kan skapa uppmärksamhet kring titlarna. Efter fyra veckor, till exempel, kan andra kanaler sälja boken. Vi hjälper våra återförsäljare att sälja böcker, samtidigt som vi båda får en högre marginal. Vad säger boklådorna? – De är intresserade, men har inte svaFOTO: OLA KJELBYE Marknadschef på Natur & Kultur, som erbjuder nybildade Sveriges fristående boklådor (SFB) att få sälja kvalitetslitteratur exklusivt under en viss tid. rat definitivt än. Vad kräver ni i gengäld? – Vi vill förstås ha ett samarbete kring vår övriga utgivning, men det är inget krav. Men skulle ni inte sälja färre böcker? – Nej, varför det? De fristående kan skapa intresse från en större målgrupp och den stora marknaden får alla jobba på, bara något senare. Jag ser det som en produktlansering. Sedan kan vi ha andra typer av samarbeten med andra återförsäljare. SA R A DJ UR B E R G 5

Sid 4 - Bättre snurr på förlaget - Limetta AB Brahegatan 9 114 37 Stockholm Tel 08-54 56   Sid 6 - NYHETER Pocketklubben utreds vidare Pocketklubbens svar är inte tillfredsställande.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.