Sidan 11 i SVENSK bokhandel nr 10 2010

40 20 0 -11 Utland INKÖPSFÖRÄNDRING 2009 (gentemot 2008) Facklitteratur +56% +36% – Det går emot vår uppfattning om kultur och vår syn på den kulturella marknaden, säger Ronald Schild, vd på Libreka, om det faktum att ett par aktörer dominerar e-boksmarknaden. foto: sara djurberg 60 0 -11 Läromedel Skönlitteratur -11% inköpsnivåerna stiger igen [norgE ] Efter ett katastrofalt fjolår – åtminstone ur inköpsmässig synpunkt – ökar nu bokhandlarnas inköp rejält, skriver Bok og Samfunn. Under perioden januari–april i år ökade inköpen med totalt 15 procent jämfört med samma period i fjol, enligt bokhandlareföreningens statistik. Sjunkande inköp av bland annat läromedel drar dock ned siffrorna; inom allmänlitteraturen är ökningen ännu större. Årets ökning är dock ett uttryck för en normalisering snarare än en stark tillväxt, eftersom 2009 präglades av restriktiva inköp. I perioder var returerna dessutom så stora att statistiken visade negativa inköpstal. JW Libreka vill in i Sverige Den tyska e-boksplattformen Libreka vill etablera sig i de nordiska länderna. Men det kräver att de hittar samarbetspartners. Libreka, samägd av den tyska förläg­ gare­ och bokhandlareföreningen, är den gemensamma plattformen för tyska e­böcker. De servar 2 000 tyska boklådor som alla säljer e­böcker via Libreka. Bok­ handeln får 25 procent av försäljnings­ priset, Libreka tar fem procent. – Vi vill expandera till den svenska marknaden men vi behöver en samar­ betspartner för vi kan inte marknaden och inte heller språket. Det sa Librekas vd Ronald Schild i ett samtal med SvB i samband med den digitalkonferens som Forum för Boken organiserade på Kungliga Biblioteket i början av maj. Librekas nuvarande plattform är an­ passad för återförsäljare. Men man disku­ terar möjligheten att förnya den och göra en direkt konsumentanpassad plattform, kopplat till bokhandel. Det skulle ge alla återförsäljare på marknaden möjlighet att konkurrera di­ rekt och mer effektivt med giganter som Amazon, Apple och Google. – Vi ser helst att återförsäljarledet blir mer konkurrensutsatt, att fler säljer e­ böcker, säger Ronald Schild. SvenSk bokhandeL nr 10-2010 LibrEkA n Portalen lanserades som en sökmotor för böcker hösten 2007. n Våren 2009 utökades den till att bli en webbutik. Varför? – Varför? Det är enkelt. För ett år sedan såg vi hur e­boksmarknaden dominerades av en enda aktör, Amazon. De har 80­90 procent av marknaden just nu. Men nu kommer också Apple. Och e­böcker börjar bli en viktig del av marknaden. Då blir det här självklart en obekväm situation för förläggare och bokhandlare. Det är heller inte bra för vår syn på kulturell mångfald, säger Ronald Schild och fortsätter: – Situationen har förbättrats lite med Apple och Google, men det är fortfarande bara tre aktörer som dominerar markna­ den. Det gör det problematiskt för alla, i synnerhet som de här tre aktörerna är så starka och dominerande. Libreka, och dess ägare, vill se samma mångfald inom återförsäljarledet som det finns för tryckta böcker. En av riskerna med nuvarande situation, enligt Ronald Schild, är att det leder till en strömlinje­ formad och begränsad utgivning. Det vill man förhindra. – Det blir möjligt om vi förser markna­ den med tekniken. Den gör det lättare för alla att komma in på marknaden. Lasse Winkler Sedlighetsåtal hotar klassiker [Egypten] En grupp advokater har inlett en rättsprocess för att få nyutgåvan av Tusen och en natt förbjuden. Nu går Egyptens författarförbund till motattack och polisanmäler advokaterna för förstörande av landets kulturarv, skriver Livres Hebdo. Advokaterna, och vissa muslimska grupper, anser att texten tillhör den arabiska litteraturhistorien, och att utgåvan är alltför sexuellt explicit. De kräver därför att den konfiskeras samt att Farlig bok. åtal väcks mot förläggarna för brott mot lagen om offentlig anständighet. Ett brott som kan ge två års fängelse. Nyutgåvor av verket brukar orsaka bråk. Hittills har bara en, från 1980, blivit förbjuden. JW 11

Sid 10 - Utland Ipad hjälper Ibookstore. Macmillan straffas för mutor Världsbanken stänger   Sid 12 - Inlägg foto: ola kjelbye behövs bokhandeln? Som framgår av bokhandelns senaste  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.