Sidan 7 i Du & Datorn nr 73

- För näringslivet i Strängnäs har utvecklingen kanske fått störst genomslag. För 30 år sedan hade Strängnäs sex stora företag med 5 500 anställda, småföretagen ansågs oväsentliga. I dag har kommunen 3 900 småföretag och fortfarande sex stora företag, men med 1 300 anställda. Måste våga ta initiativ Sedan Strängnäs utsetts till nyföretagarkommun har nyföretagandet växt med i snitt 200 nya företag varje år. En del av prissumman har gått till affärsskolan Businesstart, där företagsintresserade invånare har chansen att gå på en serie seminarier och rådgivningsmöten kring allting som har med nyföretagande att göra, från hur man gör upp en marknadsplan till vilka försäkringar som är viktiga. Och intresset är stort – 2003 hade kommunen 200 rådgivningar per år, i dag har de 450 årliga rådgivningar. Vad är då Strängnäs hemliga recept för att få ett blomstrande lokalt näringsliv? Birgitta Blanck tror att kommunen i regel bör ha en passiv roll, men att den också måste våga ta initiativ om näringslivet inte har tid eller samlingskraft att inleda ett samarbetsprojekt. – Först måste man få igång en gemensam mötesplats för kommun och näringsliv. Där kreativa människor möts uppstår alltid spännande idéer. Kommunen bör också samarbeta med Arbetsförmedlingen för att få en överblick av arbetsmarknaden. Gör invånarna delaktiga i projektet, ta in mentorer som kan lyfta samarbetet och våga föra en öppen dialog. När invånarna märker att alla är delaktiga så tar saker fart. ”Vi rider på vår egen framtid” projektet kunna bära sig själv, för det är bara näringslivet som kan utvärdera arbetet. Har nyföretagandet blivit lättare i kommunen? I Strängnäs är svaret uppenbarligen ett rungande Ja och Birgitta Blanck är hoppfull inför framtiden. – Jag tror vi kommer att fortsätta hålla en hög nivå på nyföretagandet. Vi rider på vår egen framtid eftersom folk nu vet att man får god hjälp här med företagandet och vår rådgivning håller hög kvalitet. Det är tack vare stadens småföretagare som vi en gång överlevde nedläggningarna och i dag har en välmående kommun. Text: Alexander Rehnborg Foto: Per Sandberg Strängnäs kommun - Årets nyföretagarkommun - - Birgitta betonar vikten av att man arbetar med ett underifrånperspektiv. I längden måste mera om strängnäs på sid 8 7

Sid 6 - Regementsstaden Strängnäs räddades av småföretagen För några år sedan stod Strängnäs   Sid 8 - Veterinären Anna älskar friheten som småföretagare Det som en gång var en övergiven  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.