Sidan 6 i Du & Datorn nr 73

Regementsstaden Strängnäs räddades av småföretagen För några år sedan stod Strängnäs inför en kris. Det 60-åriga pansarregementet skulle läggas ner, Hemglass produktion försvann från orten och bioteknikföretaget Fermenta gick i graven. Då bestämde kommunen sig för att återuppliva näringslivet. Tillverkningsföretag, biokemisk industri och ett helt regemente, stadens viktigaste arbetsnäringar, hotas av nedläggning. Hur räddar man det lokala näringslivet undan en ekonomisk kris? Den frågan ställdes Strängnäs kommun inför när beskeden om nedläggningar blev ett faktum och över tusen jobb försvann. Strängnäs kommun insåg att man var tvungen att samverka med näringslivet för att kunna vända den negativa trenden. Det var under denna period som Birgitta Blanck, tidigare företagare inom redovisningsbranschen och verksamhetschef på NyföretagarCentrum, tillsattes som näringslivschef i kommunen. Tillsammans med lokala företag startade kommunen en serie workshops för att föra en dialog om Strängnäs framtid. – Vi frågade helt enkelt näringslivet vad kommunen kunde göra för att underlätta nyföretagandet. Efter samtalen tog vi fram en handlingsplan som svar på den frågan, berättar Birgitta Blanck. Växthuset skapade tillväxt Handlingsplanen bestod av fem viktiga områden: Hur ska kom- munen jobba med företagsfrågor, hur kan kommunen underlätta för nyetablering av företag, hur skapar man tillväxt, hur kan besöksnäringen i staden utvecklas och hur ska kommunen hantera arbetsmarknadsfrågor? Kommunen och näringslivet kunde gemensamt komma fram till nya lösningar på gamla problem. Kommunen skulle samarbeta med bland annat NyföretagarCentrum i företagsfrågor, man skulle fokusera på att underlätta exempelvis bygglovsärenden för att skynda på nyetablering, man skulle hörsamma företagens önskemål för att kunna växa, arbetsmarknadsfrågorna togs över av Birgittas näringslivsenhet och Strängnäs skulle börja utnyttja sitt geografiska läge nära Stockholm och locka med nya bostadsområden. – Vår kommun började se möjligheterna och kraften i att arbeta tillammans med näringslivet. När regementet lades ner startades vår inkubator, Växthuset, på uppdrag av NyföretagarCentrum. Hela vår näringslivsenhet flyttade in i byggnaden tillsammans med NyföretagarCentrum, Almi och andra viktiga aktörer. Växthuset blev ett lyft för Strängnäs stad, tycker Birgitta Blanck. Årets nyföretagarkommun Strängnäs är fortfarande en stad i förändring, men i dag ser många ljust på framtiden. Sedan krisåren 2005–2006 har huspriserna stigit, nya bostadsområden har blivit granne med Mälaren, inflyttningen har ökat och nyföretagandet har slagit rekord i landet under flera år. Enligt statistik från NyföretagarCentrum har 1 412 nya företag tillkommit mellan 2006 och juni 2011. Redan 2005 slog Strängnäs kommun nyföretagarrekord i Sverige och utsågs av Visma och NyföretagarCentrum till årets nyföretagarkommun. Näringslivsrådet Anders Svensson (FP) var överväldigad av blommor, diplom och en check på 100 000 kronor: ”Det är fantastiskt. Vi i Strängnäs är vana vid att aldrig få någon statlig hjälp, men tack vare ett starkt differentierat näringsliv är vi återigen beredda att gå vidare”. Birgitta Blanck berättar att även kommunen har fått ett helt annat arbetsklimat. – Vårt aktiva samarbete med näringslivet har förändrat hur kommunen ser på företagande. Vi har blivit bättre på att kommunicera lagar och regler. Samtliga 2 000 kommunanställda har genomgått utbildning för att lära sig tänka i termer av kundfokus även inom kommunal verksamhet. Våra kommunalråd säger i dag med stolthet: Vi är en småföretagarkommun! Söker framtida kompetens Inkubatorn har blivit en viktig samlingsplats i staden för nätverkande och kompetensutbyte. Det hålls regelbundna seminarier, workshops och kaffestunder där folk utbyter erfarenheter och kontakter. Birgitta Blanck spår att denna typ av mötesarena är framtiden för företag och arbetskraft. – Jag tror det kommer att bli mindre vanligt att anställa på företag och istället viktigare att samla all specialkompetens i kluster, som vi gör på vår inkubator. Detta är i synnerhet aktuellt för industrin i Strängnäs där vi har en äldre ägarbild och man är orolig över om kompetensen kommer att finnas tillgänglig i framtiden. Därför jobbar vi just nu mycket med trendspaning, att se över vad det finns för jobb och försöka locka rätt arbetskraft till kommunen.

Sid 5 - Det bubblar i svensk ölkultur. De senaste åren har en mängd nya småbryggerier startat   Sid 7 - - För näringslivet i Strängnäs har utvecklingen kanske fått störst genomslag. För  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.